photo-manipulacije

Foto manipulacija ili obrada digitalne slike je postupak menjanja detalja na nekoj digitalnoj fotografiji. U tu svrhu se koriste specijalni programi koje nazivamo vektorski i rasterski.

Obrada digitalnih slika se koristi u medicini, nauci i forenzici, a u zadnje vreme mnogi grafički dizajneri koriste ovu tehniku kao jedan tip umetnosti i način da se izraze.

U nastavku pogledajte 37 odličnih primera foto manipulacije vrednih pažnje.

photo-manipulacije-01 photo-manipulacije-02 photo-manipulacije-03 photo-manipulacije-04 photo-manipulacije-05 photo-manipulacije-06 photo-manipulacije-07 photo-manipulacije-08 photo-manipulacije-09 photo-manipulacije-10 photo-manipulacije-11 photo-manipulacije-12 photo-manipulacije-13 photo-manipulacije-14 photo-manipulacije-15 photo-manipulacije-16 photo-manipulacije-17 photo-manipulacije-18 photo-manipulacije-19 photo-manipulacije-20 photo-manipulacije-21 photo-manipulacije-22 photo-manipulacije-23 photo-manipulacije-24 photo-manipulacije-25 photo-manipulacije-26 photo-manipulacije-27 photo-manipulacije-28 photo-manipulacije-29 photo-manipulacije-30 photo-manipulacije-31 photo-manipulacije-32 photo-manipulacije-33 photo-manipulacije-34 photo-manipulacije-35 photo-manipulacije-36 photo-manipulacije-37

Jovan Ivezic

E-business and internet marketing specialist.