Internet sam po sebi predstavlja svetski fenomen. Svako sa internet konekcijom može da pristupi bilo kojem sajtu. Velika većina sajtova na Internetu su pisani na jednom jeziku i zasnovani na jednoj kulturi.Engleski je najkorišćeniji jezik na Internetu, međutim on drži svega četvrtinu upotrebe na Internetu. Istraživanja pokazuju da čak i korisnici koji znaju više jezika, preferiraju da koriste sajtove na maternjem jeziku.Višejezični pristup web dizajna otvara sajt novim stranim tržištima u višejezičnom Internetu. Ovakav pristup nije jednostavan kako se naizgled čini - ubacivanje sadržaja u neki od programa za prevođenje.

Izgubljeni u prevodu

Problem prevođenja je veoma bitan i može se rešiti jednostavno i najjeftinije ubacivanjem widget-a kao što su Google Translate ili Babelfish. Ukoliko se odlučite za ovakav automatski prevod sadržaja, trebalo bi izbegavati specifične fraze u originalnom jeziku i fraze koje se teško prevode.

Ukoliko posmatramo prevođenje za svrhe SEO, trebalo bi izbegavati bukvalno prevođenje ključnih reči, zbog svakodenvnih izraza, skraćenica, ili drugih ključnih reči koje mogu biti korišćene u svakodnevnim izrazima koji se koriste za pretragu. Korišćenje profesionalnog jezički namenskog programa za prevođenje može pomoći u izbegavanju grešaka i zadržavanju smisla i konteksta.

Korišćenje pravih alata

CSS omogućava razdvajanje sadržaja od dizajna, što znači da je menjanje sadržaja relativno lako, bez redizajna svake stranice od početka. Neki jezici kao što su arapski ili jevrejski su pisani sa desna na levo. Meni za navigaciju u jezicima koji se pišu sa leva na desno (kao što je engleski) su često pozicionirani vertikalno, na levoj strani stranice i moraju se premestiti na desnu stranu da izgledaju prirodno za čitaoce koji čitaju sa desna na levo. Uz CSS se lako može promeniti smer teksta ili template, ali korišćenje horizontalnog menija u samom startu isključuje potrebu za redizajnom.

Za potrebe prevođenja potreban je alat za prepoznavanje karaktera. Unicode UTF-8 je kompatibilan sa skoro 100 pisanih jezika ili skripti i podržan je kod većine browsera. Ovo omogućava korišćenje japanskih ili ćiriličnih pisama sa specijalnim karakterima u proširenoj abecedi kao što su Å, Ä, Ö, Ü itd.

Kulture i običaji u dizajniranju

Potrebno je uzeti u razmatranje nekoliko stvari pri dizajniranju višejezičnog sajta. Prva stvar je izbegavanje slika koje mogu biti uvredljive. Fotografije oskudno obučenih promoterki mogu biti prihvatljive za turistički web sajt na zapadu, ali bi bile neprikladne u nekim konzervativnijim kulturama. Boje takođe mogu imati drugačije tumačenje sa različitim kulturama. Bela boja simbolizuje venčanje na zapadu, dok u Kini i Indiji se povezuje sa smrću i oplakivanjem. Što ne znači da se ne može koristiti bela boja u dizajnu sajta.

Takođe,moguće je napraviti diferencijaciju u tome kako ljudi iz različitih kulturnih sredina primaju informacije. Istraživanja su pokazala da ljudi iz različitih kultura drugačije posmatraju dizajn sajta.

Kulture koje potiču iz Azije pridaju mnogo značaja izgledu sajta, dok kulture iz Evrope preferiraju jasno prikazane informacije. To bi praktično značilo da bi intuitivni dizajn gde bi se u navigaciji kliktalo na slike i sl. bolje prošao u Japanu, dok bi sajt sa minimalističkim dizajnom sa jasnim menijima bio traženiji u Švedskoj.

Prevođenje sadržaja je najbitnije, ali takođe je poželjno predstavljanje informacija na način koji je prihvatljiv i vizuelno prijemčiv ljudima iz drugih kultura.

Jovan Ivezic

E-business and internet marketing specialist.