Posts by tag: recnik pojmova

Rečnik SEO izraza (srpsko-engleski)

Rečnik SEO izraza (srpsko-engleski)

20 јуна, 2018

Kompanije sve češće angažuju stručnjake za SEO, odnosno specijaliste za optimizaciju sajtova, kako bi ih što bolje pozicionirali u onlajn pretrazi. Ako vas oblast SEO intrigira i želeli biste da započnete karijeru u toj branši, značiće vam da se upoznate sa svim terminima i izrazima koji se koriste. Ovaj rečnik će vam u tome, nadamo se, biti od velike pomoći.

1859 views
Rečnik dizajnerske terminologije (englesko-srpski)

Rečnik dizajnerske terminologije (englesko-srpski)

04 априла, 2017

Dizajneri su navikli da rade u Fotošopu, programeri u HTML-u i PHP-u, a lingvisti s rečnicima i jezičkim priručnicima. Da li oni mogu da se sporazumeju koristeći jezik svoje struke?

5027 views
Tipografski rečnik (srpsko-engleski)

Tipografski rečnik (srpsko-engleski)

21 јула, 2016

Tipografija je oblast kojom se ne bavi samo štamparska industrija, nego i grafički i veb dizajn. Ako ste početnik u dizajnu ili vas ta oblast zanima iz puke znatiželje, potrebno je krenuti od samih osnova i upoznati se s najvažnijim vokabularom koji se svakodnevno koristi.

4726 views