Stvaran svet iza slika sa Instagrama

Živimo u vremenu u kome društvene mreže počinju da preuzimaju naše živote. Umesto da nam pomognu da se bolje povežemo, one učine sasvim suprotno međuljudskim odnosima. Činjenica je da se naš p...

Vesna Savić

Stvaran svet iza slika sa Instagrama