Kako kreirati portfolio kreativnog UI/UX dizajnera.

Portfolio omogućava potencijalnim klijentima i poslodavcima da steknu uvid u ono najbolje od vašeg rada, te treba da ih privuče da požele da saznaju više o vama. Bilo da ste novi na tržištu rada ili na prektrenici u karijeri, ovaj prikaz podjednako je važan kao i sam CV.

Međutim, s obzirom na to da vam je konkurencija more talentovanih UI/UX dizajnera, vaš portfolio treba da bude više od vizuelne prezentacije vašeg rada. Kao oblik umetnosti, on treba da pokaže vaše veštine, iskustvo, vrednosti, kao i način na koji pristupate i primenjujete dizajnerske tehnike.

Ovaj vodič istražuje sve što bi trebalo da znate o portfoliju UI/UX dizajnera, kao i česte greške koje treba da izbegnete.

 

Šta je portfolio UI/UX dizajnera?

Portfolio UI/UX dizajnera služi kao digitalna izložba ključnih projekata i studija slučaja dizajnera, obično predstavljena na ličnom sajtu ili platformama kao što je Behance. On pruža regruterima verodostojan uvid u vaše veštine i potencijal.

Portfolio takođe objašnjava vaš proces dizajniranja, prikazujući logiku, način razmišljanja i ličnost iza vašeg rada. Zahvaljujući tome, regruteri bolje razumeju šta mogu da očekuju i mogu proceniti da li ste odgovarajući kandidat za određenu poziciju.

 

Kako kreirati portfolio UI/UX dizajnera?

Ukoliko želite da napravite prvi portfolio, možda nećete znati odakle da počnete. Počnite, u tom slučaju, odgovaranjem na sledeća pitanja:

  • Koji je moj jedinstveni dizajnerski stil i pristup?
  • Ko je moja ciljna publika (klijenti, poslodavci, specifične industrije)?
  • Koje faze UI/UX dizajnerskog procesa me najviše ispunjavaju?
  • Šta me izdvaja od drugih UI/UX dizajnera?
  • U kojim tipovima projekata briljiram?
  • Koji projekti su mi pružili najvrednija iskustva učenja?
  • Kako mogu efikasno da iskomuniciram rezultate svojih radova?

Vaši odgovori na ova pitanja poslužiće kao mapa za kreiranje vašeg portfolija. Evo još nekih vodećih principa koje je poželjno slediti.

 

1. Informišite i zaintrigirajte u sedam sekundi

Ljudi formiraju prvi utisak u roku od sedam sekundi. Toliko vremena imate da vaš portfolio pokaže vašu sposobnost za kvalitetan UI/UX dizajn.

Zamislite to kao udicu kojom treba da ‚‚upecate“ regrutera. Organizujte informacije uredno kako bi se moglo brzo i lako shvatiti ko ste i šta vaš portfolio predstavlja.

 

2. Istaknite svoje najbolje projekte

Uvek uključite projekte koji bi dobili visoke ocene, ciljajući na one iznad osam na skali od jedan do deset. Ako želite da uključite rad koji je ispod ovog nivoa, procenite šta je to što mu nedostaje da bi se poboljšala njegova ocena.

U nekim slučajevima, možda ćete morati da uložite više truda u prezentaciju projekta. Međutim, ako je priča iza projekta dugačka ili suvoparna, može biti potrebno dosta dorađivanja.

Ograničite svoj portfolio na najviše šest projekata; ovo je dovoljno da privuče pažnju regrutera i prikaže vaše dizajnerske veštine. Svaki projekat treba da radi u vašu korist, jer regruteri mogu pregledati i samo jedan.

Stoga, ne sme biti sumnje da li ste UI/UX dizajner ili ilustrator. Pored toga, vaš portfolio treba da odražava poziciju za koju se prijavljujete.

 

3. Pokažite kako rešavate probleme

Neki dizajneri prvo kreiraju dizajn, a zatim napišu fiktivnu priču koja će podržati njihov projekat. Iako ovaj pristup može funkcionisati ako ste lično radili na projektu, bolje je uključiti stvarni problem koji ste rešili. Upečatljivi prikazi obično pokazuju samo krajnji rezultat.

Međutim, regruteri žele da vide dokaz da možete da identifikujete i procenite problem. To uključuje ceo proces istraživanja i ideacije, kao i način na koji ste došli do realnog rešenja koje je u skladu sa potrebama i očekivanjima poslovanja i korisnika.

Možete to postići pisanjem detaljne priče ili uključivanjem video materijala koji prikazuju progresiju projekta. Regruteri i potencijalni klijenti će ceniti trud koji ste uložili, kao i mogućnost da vizualizuju vaš pristup UI, kao i UX dizajnu.

 

4. Dodajte notu ličnosti u svoj portfolio

Svaka kompanija ima jedinstvenu politiku koja utiče na njen idealni profil kandidata. Na kraju krajeva, veštine dizajnera nisu jedini faktor koji oblikuje njihovu efikasnost i prilagođavanje radnom okruženju.

Regruteri traže UI/UX dizajnere kompatibilne sa mentalitetom, afinitetima i ciljevima kompanije. Oni će proceniti da li ste ta osoba kroz intervju, ali i vaš portfolio može da im bude dobra početna odrednica.

Cilj nije da se po svaku cenu izdvajate, jer to može delovati neiskreno. Umesto toga, pristupite svom portfoliju kao ogledalu vaše online prisutnosti i brenda.

Kakav god pravac odabrali da predstavite svoj brend, trebalo bi da se osećate prijatno sa načinom na koji vas predstavlja i lično i profesionalno. Budite sigurni u ton, fontove, slike, boje i poruku koju prenose.

 

5. Pripazite na upotrebljivost

Kao kreativni profesionalac, možda poželite da eksperimentišete sa vizuelnim dizajnom i dodate estetsku vrednost svom portfoliju. Međutim, prioritet treba da bude intuitivna navigacija, jasna vizuelna hijerarhija i pristupačan sadržaj. Vaše studije slučaja trebalo bi da uključuju efikasnu pozadinsku priču, a regruteri bi trebalo brzo da pronađu informacije. User-friendly portfolio pokazuje vaše dizajnerske veštine u praksi i olakšava drugima da procene vaš rad.

 

Šta treba da uključite u svoj portfolio za UI/UX dizajn

Vaš portfolio treba da obuhvati više od samih dizajnerskih projekata. Evo šta još treba da uključite:

Šta prikazati u vašem UI UX dizajn portfoliu

 

Kontakt informacije

Nakon što regruteri, menadžeri za zapošljavanje ili potencijalni klijenti odluče da je vaš portfolio vredan njihovog vremena, verovatno će želeti da vas kontaktiraju. Olakšajte im ovaj korak.

Možete uključiti dugme ‚‚Kontakt“ u glavnom meniju, pružiti jednostavan kontakt formular ili prosto prikazati svoju email adresu na svakoj stranici.

 

Lična biografija

Vaša biografija treba biti laka za pronalaženje i treba da obuhvati vašu ličnu pozadinu, ističući ključne veštine i iskustvo, uz kratak pomen vaše dizajnerske filozofije ili pristupa. Tekst treba da bude sažet ali privlačan, a jezik treba da bude jasan i da odražava vaš stil i stručnost.

 

Relevantni linkovi

Iako vam je, kao UI/UX dizajneru, portfolio prioritet – možda ćete želeti da dodate linkove koji usmeravaju regrutere ka vašem CV-u, LinkedIn profilu ili drugim relevantnim društvenim mrežama. Na primer, razmislite o dodavanju linkova ka vašim Dribbble ili Instagram nalozima kako biste prikazali dodatne radove i skice koje, iako nisu glavni prioritet, dopunjuju sliku o vašim veštinama i stručnosti.

 

Česte greške koje treba da izbegnete prilikom kreiranja portfolija za UI/UX dizajnera

Najbolji portfolio za UI/UX dizajnera dostižan je samo uz uspešno izbegavanje sledećih nepoželjnih tačaka. 

Česte greške u dizajnu UI UX portfolia.

 

Distrakcije ili nedovršen lični brending

Vaš portfolio treba da prenese regruterima istinski interes za poziciju za koju se prijavljujete. Ovo uključuje korišćenje slika visoke rezolucije, održavanje dosledne vizuelne prezentacije i gramatički ispravnog teksta.

Izbegavajte korišćenje šema boja koje nisu usklađene i elemenata brendiranja koji zasenjuju vaš rad. Pored toga, neki dizajneri zanemaruju ključne delove brendinga, kao što su stranica ‚‚O meni“ ili sažeta brend izjava. Zanemarivanje ovih sekcija može ostaviti regrutere sa osećajem nepovezanosti sa dizajnerom iza portfolija.

 

Slike niske rezolucije

Ove slike nemaju detalje i jasnoću potrebnu da bi se preneo kvalitet vašeg rada. Kada regruteri i potencijalni klijenti vide portfolio sa ovom vrstom greške, teško im je da razaznaju finije detalje dizajnerskih projekata, što dovodi do loše prezentacije.

 

Nesklad između prezentacije problema i rezultata

Bilo kakva neslaganja između problema koji predstavljate u studiji slučaja i konačnih rezultata mogu narušiti vaš kredibilitet. Ako vaša izjava problema ne odražava tačno krajnje ishode, možete zbuniti publiku i izazvati sumnje u vašu sposobnost da identifikujete i rešavate potrebe korisnika.

 

Nagomilavanje studija slučaja

Možda će biti teško odlučiti koje studije slučaja odabrati i suziti izbor na tri do šest studija. Međutim, dodavanje više od toga verovatno će biti suvišno. Postignite ravnotežu i kreirajte svoj portfolio tako da prikazuje odabrane projekte koji najbolje demonstriraju vašu stručnost i sposobnosti.

 

Zastareli stilovi

Vaš portfolio UI/UX dizajna treba da bude jasan, svež i relevantan. Većina regrutera i menadžera za zapošljavanje pre će odabrati dizajnere koji prate najnovije trendove u web dizajnu.

Korišćenje zastarelih stilova dizajna može ostaviti utisak nedostatka prilagodljivosti i inovativnosti. Vaš portfolio mora da pokaže da ste sposobni da kreirate moderan dizajn usmeren na korisnike, koji zadovoljava savremene potrebe i preferencije.

 

Dugi tekstovi UI/UX studija slučaja

Morate pretpostaviti da je vaša ciljna publika poprilično zauzeta, te da nema vremena za čitanje dugih i detaljnih narativa. Radije će preleteti očima kroz tekst nego temeljno proučiti svaki projekat.

Držite tekstove studija slučaja sažetim i fokusiranim, ističući ključne tačke kako biste zadržali pažnju publike.

 

UI kolaž

Uključivanje kolaža može delovati primamljivo, ali oslanjanje isključivo na perspektivne prikaze radi vizuelne privlačnosti možda neće postići željeni efekat. Pružite objašnjenja za ekrane, opisujući njihove funkcije i načine suočavanja sa specifičnim dizajnerskim izazovima.

 

Dubina umesto širine

Vaš portfolio treba da prikaže raznovrsne projekte i iskustva, umesto da se opsežno fokusira na jedan projekat. Bolje je demonstrirati širok spektar veština i ekspertize kroz različite projekte unutar UI/UX dizajna nego duboko istraživati samo jedan aspekt.

 

Nedostatak dizajna

Iako treba da diskutujete o UX aspektima projekta, kao što su rezultati istraživanja i testiranja upotrebljivosti, izostavljanje procesa dizajna može učiniti da vaš portfolio izgleda besadržajno. Pobrinite se da vaše studije slučaja adekvatno prikazuju dizajnerske odluke koje ste doneli tokom projekta, uključujući žičani model, prototipe i vizuelni dizajn.

 

Nesklad sa željenom pozicijom

Ako vaš portfolio nije usklađen sa konkretnom pozicijom u kompaniji za koju se prijavljujete, nećete impresionirati potencijalne poslodavce. Klijenti, regruteri i menadžeri za zapošljavanje traže kandidate koji mogu rešiti postojeće izazove i doprineti njihovim timovima.

Ako nemate radnog iskustva, razmislite o identifikaciji problema u okviru proizvoda kompanije i samostalnom redizajnu. Poslodavci cene one koji preuzimaju inicijativu da se bave relevantnim problemima kroz samostalne projekte.

 

Kako kreirati studiju slučaja za portfolio UI/UX dizajnera?

Izrada studije slučaja za portfolio UI/UX dizajnera zahteva sistematičan pristup kako biste prikazali svoje veštine i proces dizajna. Objasnićemo u nastavku korak po korak kako da to uradite.

 

1. Prikažite konačni dizajn

Razmislite o tome da počnete sa konačnim proizvodom kako biste odmah privukli pažnju regrutera. Pokažite visokokvalitetne slike ili interaktivni prototip kako biste pružili jasan pregled završenog dizajna.

 

2. Postavite scenu

Objasnite problem koji ste rešavali i istaknite potrebe klijenta i ciljnu publiku kako biste pružili kontekst. Regruteri i potencijalni klijenti treba lako da razumeju svrhu i ciljeve projekta.

 

3. Objasnite svoj radni proces

Razložite svoj radni tok na ključne faze (npr. istraživanje, žičani model, prototipiziranje i testiranje korisnika). Opišite metode i alate koje ste koristili u svakoj fazi i naglasite njihovu ulogu u oblikovanju konačnog dizajna.

 

4. Uključite vizuelne elemente

Koristite skice, žičane modele i prototipove da vizuelno predstavite svoj proces.

 

5. Istaknite iteracije

Prikažite različite verzije svog rada kako biste pokazali kako su povratne informacije i testiranja doveli do poboljšanja.

 

6. Detaljno objasnite rešenje

Objasnite kako je vaš dizajn efikasno rešio početni problem i ispunio ciljeve klijenta.

 

7. Osvrnite se na iskustvo

Zaključite sa osvrtom na uvide koje ste stekli u toku projekta i napomenite sve izazove koje ste prevazišli u procesu. Takođe, možete prodiskutovati kako bi vam ovo iskustvo moglo biti od koristi u budućim projektima. 

 

Primeri portfolija UI/UX dizajnera

Kreiranje kvalitetnog portfolija obično počinje pronalaženjem inspiracije kod drugih dizajnera. Hajde da istražimo najbolje primere portfolija UI/UX dizajnera.

 

Sharon Kravanja

Portfolio Sharon Kravanje prikazuje njene najbolje projekte i objašnjava kako je pristupila svakom problemu. Njeni radovi uključuju redizajn Goodreads-a tokom Ironhack kursa i kreiranje čistijeg, intuitivnijeg interfejsa.

 

Stephanie Perez

Ova dizajnerka navodi projekte na kojima je radila i izazove sa kojima se tokom rada suočavala, kao i sekcije ‚‚O meni“ i ‚‚Obrazovanje“.

 

Nina Jovanović

Logičan raspored, raznovrsnost projekata i vizuelna jednostavnost glavne su karakteristike ovog konciznog portfolija. Sadrži sve projekte na kojima je dizajnerka radila između 2023. i 2024, kao i dostignuća koja je njen dizajn pomogao ostvariti.

 

Dizajn, kontekst i kvalitetan brending

Kreiranje kvalitetnog portfolija za UI/UX dizajnera definitivno nije lagan zadatak, ali najvažnije je da ostanete fokusirani na prezentovanje najboljih projekata. Prioritet treba da bude prikazivanje vašeg dizajnerskog razmišljanja uz dovoljno konteksta, ali bez preteranog objašnjavanja.

Još jedna stvar na koju treba obratiti pažnju je vaš lični brending.

Vaš portfolio treba da pokaže opseg vaše stručnosti, ali vaša ličnost treba da bude prisutna kroz dosledne vizuelne elemente i tipografiju.

Pre nego što počnete, razmislite o korišćenju besplatnih kurseva i tutorijala za web dizajn kako biste usavršili svoje veštine. Ovo vam može pomoći da se edukujete o najnovijim trendovima i tehnikama u industriji. Pored toga, možete razmisliti o saradnji sa stručnjacima za UI/UX dizajn koji vam mogu pomoći da brzo i lako kreirate svoj portfolio.

Tina Nataroš

As a journalist and content writer, Tina uses writing to interpret the world around her, identify trends, and play with ideas. She finds inspiration in technology, marketing, and human resources and aims to leave lasting impact with her words.