Prelazak na GA4 (Google Analitika 4)

Svaki marketing entuzijasta verovatno se seća dana kada je Google najavio novu eru analitike lansiranjem Gugl Analitike 4 (Google Analytics 4 (GA4)) u oktobru 2020. Ovaj alat označio je početak naprednih mogućnosti u razumevanju složenih iskustava kupaca na različitim platformama. Saznajte sve vezano za Prelazak na GA4.

Donoseći nove prediktivne uvide i unapređenje funkcija praćenja, GA4 ažuriranje je predstavljalo veliki novitet u odnosu na Univerzalnu analitiku (Universal Analytics), prethodnu verziju.

Bilo je potrebno neko vreme da ljudi prihvate i pređu na novu verziju. Mnoge kompanije i vlasnici veb-sajtova nastavili su da koriste Univerzalnu analitiku, kako zbog toga što im je to već bilo poznato, tako i zbog manjka potrebe za ažuriranjem kodova za praćenje i primenom novih strategija merenja.

Međutim, vreme za postepeno prilagođavanje ističe, jer će prelazak na GA4 prestati da bude opcija 1. jula 2023. Sve standardne UA platforme će prestati da obrađuju podatke, što znači da je priprema za ovaj prelazak od vitalnog značaja.

Što se bolje upoznate sa novim mogućnostima i interfejsom, brže ćete moći da iskoristite sve dolazeće prednosti. Ali ne dozvolite da vas sve ovo zabrine, jer je pred vama precizan vodič o prelasku na GA4.

 

Šta treba da znate o prelasku na GA4?

Naredna generacija analitike, GA4, jeste sveobuhvatno rešenje za današnje rastuće potrebe i ciljeve marketinga. Obezbediće vam pristup svim ključnim poslovnim uvidima vezanim za vaš brend.

Ovaj novi alat prikuplja podatke sa veb sajtova i aplikacija na osnovu događaja kako bi olakšao dublje razumevanje iskustava kupaca. Više se ne oslanja na podatke zasnovane na sesijama, što ima različite implikacije za marketare, uključujući:

 • Detaljno praćenje: Zahvaljujući modelu podataka zasnovanom na događajima u GA4, možete pratiti i procenjivati interakcije korisnika na izuzetno detaljan način. Kao rezultat toga, možete primeniti prilagođavanje događaja kako biste pratili određene akcije koje korisnici obavljaju na veb sajtovima ili aplikacijama. To vam omogućava da dobijete detaljnije informacije o ponašanju korisnika i angažmanu, sticanjem vrednih uvida u to kako korisnici interaguju sa svojim digitalnim resursima.
 • Fleksibilno merenje: Počevši od jula 2023. godine, imaćete veću fleksibilnost u izračunavanju i procenjivanju korisničkih interakcija. Možete postaviti prilagođene parametre i događaje u skladu sa svojim jedinstvenim poslovnim ciljevima. Ova fleksibilnost omogućava prilagođeni pristup praćenju i izveštavanju, pružajući vam relevantnije i efektivnije podatke.
 • Praćenje na više platformi: GA4 snažno naglašava praćenje na više platformi, uključujući veb-sajtove i mobilne aplikacije. Možete pratiti događaje na različitim platformama i uređajima, što vam pruža širi uvid u ponašanje korisnika na različitim dodirnim tačkama. Ova mogućnost je od neprocenjive važnosti ako radite sa preduzećem koje je prisutno na mobilnoj aplikaciji ili želite da razumete iskustva korisnika na različitim platformama.
 • Unapređena atribucija: Isključivanje modela podataka zasnovanog na sesijama omogućava bolje mogućnosti pripisivanja. Sada možete pratiti i pripisivati događaje na različitim tačkama kontakta u korisnikovom iskustvu, što omogućava bolje razumevanje uticaja i doprinosa različitih marketinških kanala i kampanja. Ovo omogućava precizniju i analizu atribucija zasnovanu na podacima, što je ključno za optimizaciju marketinških strategija i alokaciju budžeta.
 • Uvidi zasnovani na podacima: Model podataka zasnovan na događajima i mogućnosti GA4 u oblasti mašinskog učenja i veštačke inteligencije omogućavaju vam aktivno prikupljanje uvida zasnovanih na podacima. Ovim ažuriranjem možete pristupiti automatizovanim uvidima i prediktivnoj analitici, što omogućava identifikaciju trendova, prilika i oblasti za optimizaciju. Ovaj aktivan pristup omogućava donošenje informisanih odluka i ciljanih radnji na osnovu vrednih uvida iz podataka.

Još jedna važna novina je BigQuery skladištenje, koje vam omogućava slanje podataka u klaud skladište. Iako je ova funkcionalnost ranije bila dostupna samo u okviru Google Analytics 360 (GA360), sada možete koristiti ovu infrastrukturu za skladištenje i postavljanje upita velikih skupova podataka.

Prelazak na GA4 takođe uključuje ključne kontrolne mehanizme zaštite privatnosti koji su prilagodljiviji korisničkim preferencijama i najnovijim propisima. Na primer, funkcionalnost merenja bez kolačića omogućava vam neprekidno praćenje ponašanja korisnika i interakcija bez zavisnosti od tradicionalnih kolačića.

Osim toga, GA4 pravi predikcije o potencijalnim konverzijama, što vam pruža izuzetnu prednost tako što vam pomaže personalizovati iskustva.

 

Koje su prednosti GA4?

Razmotrimo ukratko sažetih pet najvažnijih prednosti prelaska na GA4:

 1. Detaljnija analiza korisničkih iskustava: GA4 pruža bolji uvid u korisnička iskustva, omogućavajući vam da ih razumete i postignete besprekorne interakcije sa korisnicima.
 2. Napredna procena tokova: Ovo ažuriranje pruža detaljnije uvide u tokove konverzije, pomažući vam da identifikujete probleme i oblasti koje zahtevaju dodatna podešavanja. Njegove napredne analitičke mogućnosti vizuelno prikazuju korisnički tok i ističu efikasnost kampanja u svakoj njegovoj fazi.
 3. Poboljšana međukanalna integracija: Holističko razumevanje marketinških performansi olakšava donošenje odluka zasnovanih na podacima sa više platformi, uključujući veb-sajtove, aplikacije i društvene medije.
 4. Inteligentna segmentacija publike: GA4 vam olakšava posao sa naprednim opcijama segmentacije publike, omogućavajući kreiranje preciznih segmenata na osnovu ponašanja, demografskih podataka i karakteristika korisnika. Ovo omogućava ciljane poruke, personalizovane kampanje i poboljšani povrat investicija dosezanjem prave publike sa prilagođenim sadržajem.
 5. Izveštavanje i analiza u realnom vremenu: Ovo ažuriranje vam omogućava iskorišćavanje izveštavanja i procene u realnom vremenu, rezultirajući ažuriranim i primenjivim uvidima. Štaviše, to vam pomaže da brzo pratite performanse kampanje, brzo identifikujete trendove ili anomalije i donosite informisanije odluke u hodu, što dovodi do agilnih i efikasnih marketinških taktika.

 

Koja je razlika između Univerzalne analitike i GA4?

Kada poredimo metrike GA4 i Univerzalne analitike, važno je znati da ove dve platforme imaju mnogo razlika. Pojednostavili smo Guglov vodič za podršku i izdvojili najvažnije:

 

Broj korisnika

Dok UA ima dve metrike za korisnike – novi korisnici i ukupan broj korisnika, GA4 ima tri – novi korisnici, ukupan broj korisnika i aktivni korisnici. Ukupan broj korisnika jeste primarna metrika u UA i meri ukupan broj, ali u GA4 se broje i svi pojedinačni korisnici koji su zabeležili događaj.

S druge strane, aktivni korisnici su primarna metrika u GA4, koja izračunava broj jedinstvenih korisnika koji su posetili vašu aplikaciju ili veb-sajt. U UA, metrika novi korisnici prati koliko je korisnika prvi put stupilo u interakciju sa vašim sajtom, dok u GA4 meri kada korisnici beleže događaj prvog otvaranja ili prve posete. Ovo je prednost kada je u pitanju prelazak na GA4.

 

Pregledi stranica

Ova metrika je slična u oba alata. GA4 prati preglede – ukupan broj veb stranica i/ili ekrana aplikacije koje su vaši korisnici videli, uključujući ponovljene prikaze iste stranice ili ekrana. Međutim, nema metriku jedinstvenog pregleda stranice.

S druge strane, UA broji ukupan broj stranica koje su vaši korisnici pogledali, uključujući ponovljene prikaze i uključuje metriku jedinstveni pregled stranice, isključujući duplikate.

Međutim, budite oprezni, jer dok GA4 kombinuje podatke o aplikacijama i veb stranicama u istom svojstvu, UA pruža zasebna svojstva za mobilne uređaje. Osim toga, GA4 trenutno ne podržava filtere, dok UA omogućava tu opciju, što može uticati na izveštavanje.

 

Veb kupovina

Kupovine imaju samo male razlike u ova dva alata. Međutim, za razliku od UA, GA4 zahteva da navedete niz stavki prilikom kreiranja kupovine, jer ne preuzima podatke iz JavaScripta.

Ipak, imajte na umu da biste trebali koristiti sve potrebno za GA4 kako biste osigurali pravilno prikupljanje svih podataka o elektronskoj trgovini.

 

Metrike zasnovane na saobraćaju/sesiji

Najvažnija razlika je izveštajni interfejs. U Univerzalnoj analitici, pokazatelj saobraćaja/sesije obično možete da pronađete u različitim izveštajima u okviru odeljka akvizicije,kao što su izveštaj o kanalima ili izveštaj o izvoru/medijumu.

U GA4, izveštaj o akviziciji saobraćaja jeste mesto gde možete pronaći  metriku akvizicije saobraćaja, a dimenzija kanal ili izvor/medijum se meri u odnosu na metrike kao što su korisnici ili sesije.

 

Sesije

Razlika u metrici sesije između i GA4 leži u tome kako se sesije definišu, prate i kada se završavaju.

 

UA

 • Sesija je precizan period kada korisnik aktivno učestvuje na veb-sajtu ili aplikaciji.
 • Sesija može završiti na osnovu unapred definisanih parametara kao što je 30 minuta neaktivnosti (koji se mogu konfigurisati putem podešavanja vremena isteka sesije), dostizanje ponoći prema vremenskoj zoni prikaza ili susretanje novih parametara kampanje.
 • Nova sesija počinje ako se korisnik vrati nakon vremena isteka sesije.
 • Kada vremenska zona dostigne ponoć dok je korisnik na veb-sajtu, pokreće se nova sesija.
 • Ako korisnik susretne nove parametre kampanje dok je na veb-sajtu, pokreće se nova sesija.

 

GA4

 • Ovaj alat pokreće sesiju događajem „session_start“, koji generiše ID sesije koji je povezan sa narednim događajima.
 • Slično kao u UA, sesija u GA4 može se završiti nakon 30 minuta neaktivnosti, u zavisnosti od podešavanja vremena isteka sesije.
 • Sesije u GA4 se ne pokreću automatski u ponoć ili kada alat naiđe na nove parametre kampanje.
 • Ako se korisnik vrati na veb-sajt nakon isteka sesije, to će se računati kao nova sesija.

 

Konverzije

Ključne razlike između UA i GA4 koje mogu otežati upoređivanje broja konverzija su sledeće:

 • U UA, konverziju definišete kao radnju korisnika u zavisnosti od cilja. Na primer, ako korisnik popuni formular, to se registruje kao konverzija. Samo jedna konverzija po sesiji se računa za svaki cilj, čak i ako se radnja ponavlja više puta u istoj sesiji.
 • U GA4, specifikuje se događaj konverzije za svaku željenu radnju. Ovaj alat obično broji svako ponavljanje događaja konverzije, čak i ako se događa više puta u istoj sesiji. Dakle, ako korisnik popuni formular dva puta tokom sesije, računaju se dve odvojene konverzije.

 

Odlaznost sa sajta (Bounce Rate)

Metrika odlaznosti predstavlja procenat sesija na jednoj stranici bez interakcije korisnika u UA alatu. To znači da je sesija odlazna ako korisnik poseti veb-sajt i ostane na početnoj stranici bez klika na linkove ili pokretanja bilo kojeg događaja interakcije.

Sa druge strane, metrika odlaznosti u prelasku na GA4 označava procenat sesija koje nisu angažovane sesije. Svaki put kada korisnik provede manje od 10 sekundi na početnoj stranici bez pokretanja događaja ili posete drugim stranicama, to se računa kao odlaznost.

Angažovane sesije u GA4 traju 10 sekundi ili duže, uključuju događaje konverzije ili sadrže više pregleda stranica ili ekrana.

 

Broj događaja

UA broji ukupne događaje, ali GA4 to ne radi. Međutim, za razliku od UA, GA4 ima metriku broja događaja, i svaki put kada neko poseti jednu od vaših veb stranica, aktiviraće događaj „page_view“.

Osim toga, iako nije svaki naziv događaja jedinstven sam po sebi, sve radnje se računaju kao događaji.

GA4 report Prelazak na GA4
Dizajn – PopArt Studio

 

Šta će se desiti sa podacima obrađenim u UA?

Kada UA  prestane da obrađuje podatke, prethodno obrađene informacije se neće automatski preneti niti spojiti sa GA4. To su dva različita i odvojena sistema praćenja; stoga se podaci koje prikupljate u jednom sistemu neće istovremeno prikazivati u drugom.

Međutim, Gugl je najavio da će korisnici moći da pristupe istorijskim UA informacijama još 12 meseci nakon 1. jula 2023. Ipak, najbolje je ne čekati i preneti sve podatke što je pre moguće, jer će nestati za godinu dana.

Imajte na umu da Gugl često menja ovaj rok. Zato je najbolje da već danas počnete da preuzimate svoje izveštaje. Možete ih eksportovati u različitim formatima, uključujući PDF, Excel, Google tabele i CSV.

Ali s obzirom na to da ćete možda morati da preuzmete značajne količine podataka, pametnije bi bilo da ih prenesete u BigQuery, skladište podataka namenjeno velikim količinama informacija.

 

Kako započeti prelazak na GA4?

Jeste li uvereni da je vreme da napravite poslednji korak i pređete na GA4? Evo kako započeti taj poduhvat.

 

1. Procenite svoju trenutnu postavku praćenja

Procenite koliko je UA integrisana u vaš veb-sajt ili aplikaciju, uključujući kod za praćenje, prilagođene konfiguracije i integracije. Identifikujte sve specifične zahteve ili jedinstvene scenarije praćenja.

 

2. Uključite zainteresovane strane

Definišite vitalne aktere i važne zainteresovane strane projekta iz razvojnih i tehnoloških timova i započnite razgovor o prelasku na GA4. To će vam omogućiti da zajedno analizirate kompleksnost ovog poduhvata i efikasnije planirate proces tranzicije.

 

3. Integrišite dvostruko označavanje

Kreirajte odgovarajuću oznaku u GTM (Google Tag Manager) za GA4 pored svake postojeće oznake u GTM za UA. Ponavljajte ovaj proces dok sve UA oznake ne budu imale svoje ekvivalentne GA4 oznake.

Ova strategija vam omogućava da sačuvate istorijske podatke u GA4 alatu pre obavezne migracije i iskoristite produženi period za pregled podataka. Takođe eliminiše potrebu za prebacivanjem između više alata kako biste integrisali izveštaje nakon završetka UA ere.

 

4. Podesite praćenje događaja i parametara

Konfigurišite važne događaje i parametre u GA4, uključujući pregled stranica, konverzije i prilagođene događaje, kako bi se uskladili sa vašim specifičnim zahtevima za praćenje. Sledeći korak je osigurati precizno praćenje ovih događaja i parametara u GA4 radi precizne analize i mogućnosti izveštavanja.

Promene mogu stresne, pogotovo kada se suočavate sa njima u kratkom vremenskom roku. Iako će prelazak na GA4 uskoro postati jedina opcija, trebali biste ga posmatrati kao korak napred ka dobijanju preciznijih uvida i alata za oblikovanje i vođenje vaše marketinške strategije.

Ako vam je potrebna pomoć da se brže prilagodite i efikasno pređete na GA4, razmislite o kontaktiranju SEO stručnjaka. Ali bez obzira da li se upuštate u ovu modernu analitičku avanturu sami ili sa stručnom podrškom, uvek možete da se vratite na naš vodič kada se pojave pitanja oko toga kako da najbolje iskoristite GA4.

Tina Nataroš

As a journalist and content writer, Tina uses writing to interpret the world around her, identify trends, and play with ideas. She finds inspiration in technology, marketing, and human resources and aims to leave lasting impact with her words.