Odabir fontova posao je koji uvek kreće od dizajnera (i tu se, uglavnom, zadržava), ali pri ovom zadatku mora se paziti na niz faktora koji mogu imati uticaja na krajnji ishod grafičkog rešenja do kog se dođe.

Da li treba obraćati pažnju na čitljivost ili čitkost (i koja je razlika između njih), kako će se taj odabir odraziti na celokupni dizajn i da li treba udovoljiti klijentu ili ciljnoj publici po pitanju estetike – samo su neka od pitanja čiji se odgovori kriju u narednom tekstu.

 

Kom se cilju teži?

Pre nego što krenete u nov projekat, sa klijentom se prvo treba konsultovati po pitanju očekivanja. Ciljna publika, namera i krajnji efekat koji grafika treba da izazove stvari su kojima se od početka do kraja treba voditi.

Međutim, problem kod dizajna je to što se neprestano klacka između subjektivnosti i objektivnosti. Često se desi da ono što se vama kao dizajneru dopada klijent potpuno odbaci, i obrnuto – da je klijentov odabir potpuno u suprotnosti sa rešenjem koje je dizajner predložio kao najbolje.

Upravo iz ovog razloga treba paziti na nekoliko stvari koje treba znati a koje će odrediti dalji tok odabira stila sloga (eng. typeface), postojanje glifova (šara, grafičkih oblika), postojanje ili nepostojanje serifa, izgled dijakritičkih znakova, i sl.

 

Čitljivost ili čitkost?

Postoji razlika između čitljivosti i čitkosti, a obraćanje pažnje na jednu od ove dve stavke uslovljeno je krajnjom porukom koju grafičko rešenje treba da pošalje.

Čitkost (eng. legibility) podrazumeva dizajn stila sloga (glifove, serife, itd.). Ukoliko je svrha teksta dekorativna, čitkost će biti veoma važna.

Tako u primeru ispod imamo dva fonta: Tobin Tax i Sabon, koji se razlikuju po svojoj nameni. Prvi ima dekorativni serifni stil sloga čija je čitkost u većim tekstovima loša (dok bi npr. bio funkcionalniji u kraćim), dok je čitljivost drugog fonta bolja i može se iskoristiti za veće tekstove.

legibility1

 

Čitljivost (eng. readability) se iznad svega vodi komunikativnim principom. Ona nam je važna kada biramo font za veći tekst za koji treba više vremena da bi se pročitao. Izgled slova ne sme biti zamarajući za oči, razmak između grafema treba da je dovoljno prilagođen za lako čitanje i da nema većih odstupanja, a često će od projekta do projekta cilj i ciljna publika biti različiti, pa je treba prilagoditi različitim potrebama.

U primeru ispod imamo font Sabon koji je prilagođen za bolju čitljivost tako što mu je u primeru levo boja svetlija a poravnanje obostrano. Malo promena zaista pravi vidljivu razliku.

readibility1

 

Usklađenost sa dizajnom

Namena dizajna mora biti pažljivo razmatrana. Suptilne razlike (kao u primeru iznad) zaista mogu doprineti tome da se rešenje prihvati kao najbolje ili potpuno odbaci kao loše, te je stoga važno imati na umu bitne stvari koje treba znati pri odabiru fonta:

  1. Font treba da je jedinstven
  2. Mora se prilagoditi veličini ekrana
  3. Mora odoleti vremenu
  4. Mora biti u skladu sa potrebama ciljne publike

 

Estetika

Iako je odabir fontova prilično subjektivna stvar, treba imati na umu i opšte estetske principe kojima se takođe treba voditi. Poruka koju odabir fontova šalje razlikovaće se od projekta do projekta – kako se menja oblast ili industrija za koju radite, tako će se menjati i kombinacija za koju se odlučite.

 

5 principa za odabir pravih fontova

  1. Odabrati font samo za tu priliku
  2. Kombinacije se izvode grupisanjem po porodicama fontova
  3. Budite odvažni, tj. pratite princip primetnog kontrasta
  4. Budite umereni
  5. Pravila ne postoje

 

Nekoliko reči za kraj

Na kraju svakog projekta, podsetite sami sebe da je tipografija zaista svojevrsna umetnost i da su sve odluke koje donesete uglavnom ubjektivne – jer kako bi se drugačije i donele. Probajte sami da testirate svoj odabir – pročitajte tekst i sami se uverite da li je font prijatan za oči, da li je čitak, kakva mu je čitljivost, da li je estetski prihvatljiv i da li se uklapa sa dizajnom. Ne bi bilo loše dati drugim dizajnerima ili prijateljima da takođe istestiraju projekat i ukažu na moguće propuste.

Istraživanje treba da postane jedan od svakodnevnih ciljeva koje treba da postavite sebi kako biste unapredili svoja znanja i proširili mogućnosti za izbor fontova.

 

Pogledajte naš odabir besplatnih fontova:

 

Vesna Savić

Dedicates her time to learning about better means of communication, translating knowledge into practice, and is a passionate reader.