Posts by tag: web dizajn proces

Osnovni web dizajn principi za funkcionalan web sajt

Osnovni web dizajn principi za funkcionalan web sajt

јануар 22, 2019

Kada počinjete rad na novom web dizajn projektu, lako možete da se zanesete pokušavajući da osmislite što originalnije rešenje, da kreirate nešto neviđeno do tada, uz različite efekte na svakoj strani i elemente koje niko ranije nije primenio.

789 views
Vodič kroz proces dizajniranja sajta

Vodič kroz proces dizajniranja sajta

јун 09, 2016

Rad na projektu dizajniranja sajta često podrazumeva timski rad mnoštva ljudi.

4282 views
Kreiranje Uputstava za Web Stilove

Kreiranje Uputstava za Web Stilove

јул 29, 2013

Jedan od metoda koji se može efikasno upotrebiti u web dizajnu je kontinuirana integracija. Ovo podrazumeva iterativni proces koji zahteva od developera da često integrišu svoj rad da bi sprečili greške i kontinuirano radili na unapređenju proizvoda.

3099 views