Posts by tag: web designing

Novine za Web Dizajnere – Mart 2011 (prvi deo)

Novine za Web Dizajnere – Mart 2011 (prvi deo)

март 09, 2011

Superstash

Superstash je novi web browser za iOS koji vam dopušta da skupite i zabeležite resurse za inspiraciju, kao bookmark manager. Takođe ima opciju za deljenje resursa.

2866 views