Posts by tag: Serblish

Izgubljeni u prevodu: kineski meniji u Guglovom prevodiocu (Google Translate)

Izgubljeni u prevodu: kineski meniji u Guglovom prevodiocu (Google Translate)

септембар 17, 2015

Svakoga dana smo svedoci sve češće upotrebe engleskog jezika u svakodnevnom govoru.

2617 views