Posts by tag: psihologija boja

Psihologija Boja

Psihologija Boja

април 22, 2013

Možda ni jedan izbor nije toliko od vitalanog značaja za marketing kao izbor boje. Bez obzira da li birate boju za proizvod ili za vašu e-mail marketing kampanju, boja ima ogroman uticaj na sve nas. Podsvesno mi povezujemo različite boje sa različitim stvarima.

4085 views