Pencil Vs. Camera

Ben Heine, rođen u Abidjanu - Obala Slonovače, trenutno živi u Belgiji  je neverovatan umetnik koji preklapa rukom nacrtane crteže sa fotografijama koje su naslikane fotoaparatom i tako...

Jovan Ivezic