Prikaz Različitih Interfejs Elemenata

Ovaj post sadrži izdvojene grafičke elemente na sajtovima, od dizajna dugmadi pa do različitih aplikacija i njihovih elemata, koji mogu poslužiti kao dobra inspiracija za kreiranje sopstvenih ...

Jovan Ivezic

Prikaz Različitih Interfejs Elemenata