Posts by tag: Chinglish

Izgubljeni u prevodu: kineski meniji u Guglovom prevodiocu (Google Translate)

Izgubljeni u prevodu: kineski meniji u Guglovom prevodiocu (Google Translate)

17 септембра, 2015

Svakoga dana smo svedoci sve češće upotrebe engleskog jezika u svakodnevnom govoru.

2899 views