Posts by tag: bilbord dizajn

Dizajn bilborda: Najkreativniji primeri

Dizajn bilborda: Najkreativniji primeri

29 марта, 2019

Bilbordi od svog nastanka privlače pažnju svojim dimenzijama, ali i svojim dizajnom i porukama. Iako su to najveće reklamne površine, bilborde ne treba opterećivati sa mnogo teksta i slika. Najbolje su se pokazale poruke koje su kratke, ali podstiču na razmišljanje.

977 views
50 Odličnih dizajna bilborda

50 Odličnih dizajna bilborda

30 јула, 2015

U doba kada su digitalne reklame sve zastupljenije, nameće nam se pitanje koliko dugo će opstati ostali oblici reklamiranja.

3850 views
20 Veoma Kreativnih Primera Bilbord Dizajna

20 Veoma Kreativnih Primera Bilbord Dizajna

17 септембра, 2012

Bilbord dizajn, velikih proizvođača automobila uvek je ispunjen visokim stepenom kreativnosti i potencijala.

4590 views