Mleko je verovatno, posle vode, tečnost koja se najviše konzumira na svetu.

Dobro je za decu i mlečni proizvodi se konzumiraju širom celog sveta. U nekim državama vlade preduzimaju obimne kampanje za promociju konzumiranja mleka, originalnih dizajna ambalaže i materijala koji povećavaju kvalitet i rok trajanja mleka.

Kako mnogo kompanija proizvodi mleko za krajnje kupce, tako i konkurencija raste. Borba za bolji ukus, kvalitet i dizajn ambalaže se povećava iz dana u dan. Ambalaža za mleko je izborila svoje mesto kao ključna stavka u prodaji.

 

ambalaze-za-mleko-31

ambalaze-za-mleko-30

ambalaze-za-mleko-29

ambalaze-za-mleko-28

ambalaze-za-mleko-27

ambalaze-za-mleko-26

ambalaze-za-mleko-25

ambalaze-za-mleko-24

ambalaze-za-mleko-23

ambalaze-za-mleko-22

ambalaze-za-mleko-21

ambalaze-za-mleko-20

ambalaze-za-mleko-19

ambalaze-za-mleko-18

ambalaze-za-mleko-17

ambalaze-za-mleko-16

ambalaze-za-mleko-15

ambalaze-za-mleko-14

ambalaze-za-mleko-13

ambalaze-za-mleko-12

ambalaze-za-mleko-11

ambalaze-za-mleko-10

ambalaze-za-mleko-09

ambalaze-za-mleko-08

ambalaze-za-mleko-07

ambalaze-za-mleko-06

ambalaze-za-mleko-05

ambalaze-za-mleko-04

ambalaze-za-mleko-03

ambalaze-za-mleko-02

ambalaze-za-mleko-01

ambalaze-za-mleko-00

 

 

Kosta Tošić

SEO / Internet marketing specialist at PopArt Studio