Posts by tag: web dizajn layout

Četiri Odlična i Aktuelna Alata za Web Dizajnere

Četiri Odlična i Aktuelna Alata za Web Dizajnere

март 19, 2011

Web dizajn je sve samo nije lagan. Na svakom ćošku se nalazi
problem, od zahtevnih klijenata, novih tehnologija koje treba
savladati, grešaka u kodu, podešavanje sajta u više browsera…

3282 views