Posts by tag: skript fontovi

14 besplatnih pisanih fontova

14 besplatnih pisanih fontova

јун 23, 2016

Pisani fontovi (eng. script font), od kojih je većina kurzivne prirode, ne mogu se koristiti u samom telu nekog teksta jer bi bili nečitljivi.

12153 views