Posts by tag: skice

Inspirativne ilustracije likova Sofi Barokas

Inspirativne ilustracije likova Sofi Barokas

август 17, 2018

Pažljivo posmatrajući ljude oko sebe i pomno prateći svaki njihov korak, svaki pokret i izraz, Sofi Barokas beleži svoja zapažanja u notes. Ili bolje rečeno – crta ih. Na taj način istražuje mimiku lica i gestikulaciju tela i priprema skice za ilustrovanje i animiranje inspirativnih likova.

1121 views