Dizajn Ambalaže Za Pivo

Dizajn ambalaže konstantno se menja u pravcima koje uglavnom diktira tržište, odnosno potrošači. Konkretno danas ćemo se baviti dizajnom pivske ambalaže koja za cilj ima da animira svoje konzu...

Jovan Ivezic