Elementi u Modernom Web Dizajnu

Elementi dizajna su ključni u stvaranju atraktivnog i harmoničnog dizajna koji ima komunikaciju sa posetiocima. Kada se upoznate sa ovim elementima onda ćete imati znanje da donesete prave odl...

Jovan Ivezic