Posts by tag: national geographic

Neobjavljene fotografije iz arhiva Nacionalne geografije

Neobjavljene fotografije iz arhiva Nacionalne geografije

март 15, 2016

Magazin Nacionalna geografija (eng. National Geographic) poznat je po fantastičnim fotografijama. Svake godine održava se takmičenje za najbolju. Na adresu magazina stigne na stotine i hiljade slika, međutim, šta se desi sa onim neobavljenim? Ostanu u arhivu.

4185 views