Inspirativni Dizajn Ikona Za Web Sajt

Ikone predstavljaju grafički prikaz motiva, entiteta, programa, podataka, akcija i tako dalje. Insprativna stvar u vezi sa ikonama je ta što one predstavljaju mini grafiku gde detalji i dobar...

Jovan Ivezic

Inspirativni Dizajn Ikona Za Web Sajt