Posts by tag: good blog content

Želite Dobre Tekstove za Blog? Sve o Tome IV deo

Želite Dobre Tekstove za Blog? Sve o Tome IV deo

18 августа, 2010

2516 views
Želite Dobre Tekstove za Blog? Sve o Tome II deo

Želite Dobre Tekstove za Blog? Sve o Tome II deo

15 августа, 2010

3085 views
Želite Dobre Tekstove za Blog? Sve o Tome I deo

Želite Dobre Tekstove za Blog? Sve o Tome I deo

14 августа, 2010

Jedna od prvih lekcija koju novinari nauče je da sadržaj svog teksta oblikuju tako da se najbitnije informacije nalaze na prvom mestu, a da im važnost raste sa čitanjem. Uzmete li prve novine da pogledate, uverićete se da se najvažniji podaci nalaze upravo među prvih par rečenica.

2510 views