Odličnih 12 Galerija Logo Dizajna

Dizajneri logoa uvek žude za raznim izvorima koji će da ih inspirišu. Sada postoji mnogo web sajtova koji imaju logo dizajne koji služe za inspiraciju. Ovi web sajtovi predstavljaju neke od na...

Jovan Ivezic

jQuery Galerije i Multimedija

jQuery je popularna javaScript biblioteka koja umnogome pojednostavljuje i ubrzava rukovanje događajima, omogućava animacije sa veoma malo kodiranja. Uz pomoć jQuery biblioteke, možete početi ...

Jovan Ivezic