Artworks by Jacek Yerka

Jacek Yerka je slikar iz Poljske rođen u gradu Torun. Kada je reč o digitalnoj umetnosti, mali je broj umetnika koji crtaju takve radove. Potrebno je prvo osmis...

Jovan Ivezic

Artworks by Jacek Yerka

50+ Neverovatnih 3D Digital Art Radova

U današnje vreme većina dizajnera nacrta nešto na papiru, zatim dizajnira taj nacrt na računaru i krene sa dodavanjem efekata. Eto kako nastaje digitalna umetnost. Međutim ne rade svi dizaj...

Jovan Ivezic

50+ Neverovatnih 3D Digital Art Radova