Psihologija Boja

Možda ni jedan izbor nije toliko od vitalanog značaja za marketing kao izbor boje. Bez obzira da li birate boju za proizvod ili za vašu e-mail marketing kampanju, boja ima ogroman uticaj na sv...

Jovan Ivezic

Elementi u Modernom Web Dizajnu

Elementi dizajna su ključni u stvaranju atraktivnog i harmoničnog dizajna koji ima komunikaciju sa posetiocima. Kada se upoznate sa ovim elementima onda ćete imati znanje da donesete prave odl...

Jovan Ivezic