Posts by tag: 3d tipografija

3D Inspirativna Tipografija

3D Inspirativna Tipografija

март 03, 2011

Izrada kvalitetno dizajniranih tipografija je veoma bitna za ostvarivanje vizuelnog identiteta. Dizajn dobrih tipografija može biti težak  i zahtevan. Fontovi, boje, ključne reči, imaju presudnu ulogu u kreiranju dobrog typo dizajna.

3560 views