U današnjem postu vraćamo se nazad u istoriju, na početak prošlog veka. Odabrali smo kolekciju starih fotografija koje najbolje oslikavaju duh toga vremena i način života tadašnjih ljudi.

Jovan Ivezic

E-business and internet marketing specialist.