Inspirativni Primeri Dizajna Ambalaže – Novembar 2012


Inspirativni Primeri Dizajna Ambalaže – Novembar 2012

Za grafičke dizajnere dizajn ambalaže je jedna od najintrigantnijih oblasti dizajna, jer je ambalaža nešto što ostavlja značajan utisak na njene korisnike. To se pokazalo na primerima mnogih velikih i malih brendova.


Inovativna ambalaža može da stvori potpuno novo korisničko iskustvo i novi doživljaj proizvoda.U suštini dizajn ambalaže je pored kvaliteta, jedan veoma važan faktor uspeha svakog proizvoda.Stoga savet je biti što kreativniji i naći dizajn koji će biti privlačan korisnicima.

U nastavku pogledajte 23 inspirativna primera dizajna ambalaže.

dizajn-ambalaze-1dizajn-ambalaze-2dizajn-ambalaze-3dizajn-ambalaze-4dizajn-ambalaze-6dizajn-ambalaze-7dizajn-ambalaze-8dizajn-ambalaze-9dizajn-ambalaze-10dizajn-ambalaze-11dizajn-ambalaze-12dizajn-ambalaze-14dizajn-ambalaze-15dizajn-ambalaze-16dizajn-ambalaze-17dizajn-ambalaze-18dizajn-ambalaze-19dizajn-ambalaze-20dizajn-ambalaze-21dizajn-ambalaze-22dizajn-ambalaze-23

Latest posts by Jovan Ivezic (see all)
facebook
twitter
google
pinterest