Efekat transparentnosti je široko rasprostranjen u web dizajnu i sve je veći broj web sajtova koji su dizajnirani na ovaj način.

U najvećem broju slučaja, transparentnost daje utisak elegancije, dobro osmišljenih linija i boja a ne retko se koristi zajedno sa slikama koje idu u pozadinu web sajta, jer na ovaj način se mogu bolje optimizovati bez gubitka kvaliteta.

Web sajtovi mogu biti dizajnirani sa samo delimičnom upotrebom ovog efekta, recimo u slajderu, dok neki drugi mogu u potpunosti da koriste transparentnost u većini elemenata.

Jovan Ivezic

E-business and internet marketing specialist.