Fotografije – Manipulacije Perspektivom


Fotografije – Manipulacije Perspektivom

U sledećih 32 primera pokazaćemo Vam kako manipulacija perspektivom i rotacija fotografije mogu da stvore optičku iluziju kod posmatrača.
Objekti mogu da stvore kod posmatrača utisak da su veći ili manji, udaljeniji ili bliži nego što stvarno jesu.

Latest posts by Jovan Ivezic (see all)
facebook
twitter
google
pinterest