Fotografije – Manipulacije Perspektivom


Fotografije – Manipulacije Perspektivom

U sledećih 32 primera pokazaćemo Vam kako manipulacija perspektivom i rotacija fotografije mogu da stvore optičku iluziju kod posmatrača.
Objekti mogu da stvore kod posmatrača utisak da su veći ili manji, udaljeniji ili bliži nego što stvarno jesu.

Jovan Ivezic

E-business and internet marketing specialist.

Latest posts by Jovan Ivezic (see all)

facebook
twitter
google
pinterest