U sledećih 32 primera pokazaćemo Vam kako manipulacija perspektivom i rotacija fotografije mogu da stvore optičku iluziju kod posmatrača. Objekti mogu da stvore kod posmatrača utisak da su veći ili manji, udaljeniji ili bliži nego što stvarno jesu.

PopArt Studio