Hundertwasser – Veoma Specifična Umetnost


Hundertwasser je bio austrijski umetnik koji je živeo od 1928. do 2000. godine. Bavio se slikarstvom, skulpturom, arhitekturom kao i uređivanjem fasada, dizajnom poštanskih markica, plakata odeće i zastava.
Postao je poznat već od kasnih 60ih godina, jer nakon boravka u Parizu počinje sa mnogobrojnim izložbama, performansima i predavanjima. Možete videti specificne radove, kao i linije koje se provlače kako kroz njegove slike tako i kroz građevine. Bio je protivnik pravih linija i nazivao ih je đavolim oruđem. Svoju umetničku teoriju nazvao je „Transautomatizam“, a bila je zasnovana na nadrealističkom automatizmu.

Latest posts by Jovan Ivezic (see all)
facebook
twitter
google
pinterest