Guerilla Marketing / Gerila marketing


Guerilla Marketing / Gerila marketing

Gerila marketing je strategija oglašavanja gde se koriste low-cost nekonvencionalna sredstva (grafiti, nalepnice), često u lokalnoj modi ili velikoj mreži sa pojedinačnim delovima sa ciljem da se prenese ili prmoviše neki proizvod ili ideja.

Termin gerila marketing dobio je ime po gerilskim ratnicima koji su koristili atipične taktike da bi postigli cilj u veoma konkurentnom i neumoljivom okruženju.
Koncept gerila marketinga je stvoren kao nekonvencionalan sistem promocije u kome se akcenat stavlja na vreme, energiju i maštu a ne na veliki marketing budžet.

Tipično, gerila marketing kampanje su neočekivane i nesvakidašnje, potencijalno inetraktivne i potrošačima se prilazi na veoma neobičan način i na neočekivanim mestima.
Cilj je da stvori jedinstven, zanimljiv i provokativan koncept o kome će se pričati. Termin je osmislio i definisao Jay Conrad Levinson u svojoj knjizi Gerila marketing. Termin se od tada koristi u popularnim i marketing udžbenicima.

Gerila marketing podrazumeva veoma neobične pristupe kao što su presretanje ljudi na ulici, ulično deljenje poklon-proizvoda ili bilo koji nekonvencionalni marketing koji je namenjen da uz što manja ulaganja dobije maksimalnu korist. Inovativniji pristup sada se koristi mobilnim digitalnim tehnologijama da dodje do potrošača i da kreira nezaboravno iskustvo za neku marku. Gerila marketing se fokusira na niske ali kreativne strategije marketinga.

Naglasak je na zadržavanju postojećih klijenata, a zatim na privlačenju novih.

Latest posts by Jovan Ivezic (see all)
facebook
twitter
google
pinterest