John Resig je objavio jQuery avgusta 2006. godine i promenio front-end development zauvek. jQuery je ubrzo prerastao u JavaScript framework globalno popularan.

Nekoliko drugih JavaScript biblioteka je izašlo otprilike u isto vreme, kao što su MooTools i Prototype, ali postoji nekoliko razloga zašto ih je jQuery nadmašio u popularnosti.

Šta je jQuery?

jQuery je kao što smo rekli biblioteka čija je svrha da olakša upotrebu JavaScript-a na vašim web stranicama.

jQuery slogan „write less, do more“ dosta govori – sa jednom linijom jQuery koda možete pozvati funkcionalnosti za koje bi vam trebalo mnogo više rada i truda, ako bi koristili klasični JavaScript metod kodiranja.

jQuery obuhvata mnoge zadatke koji zahtevaju veliki broj linija JavaScript-a i omotava ih u metode koje možete pozvati sa samo jednom linijom.

jQuery takođe pojednostavljuje i druge komplikovane stvari u JavaScript-u kao što su AJAX i DOM manipulacija.

jQuery biblioteka sadrži sledeće funkcionalnosti:

 • HTML/DOM manipulacija
 • CSS manipulacija
 • HTML event metodi
 • Efekti i animacije
 • AJAX

Dodatno: jQuery poseduje plugin-e sa kojima možete postići gotovo svaki zahtev koji zamislite. 

Najvažniji razlog tolike poularnosti jQuery biblioteke je ekstezivnost. Veliki broj najvećih svetskih kompanija kao što su Google, Microsoft, IBM ga koriste.

Prednosti jQuery biblioteke?

Tri stvari su značajne i izdvojile su jQuery u odnosu na druge konkurente:

 • korišćenje CSS selektora
 • unobtrusive (nenametljiv) JavaScript
 • jednostavnost upotrebe

jQuery se pojavio u vreme kada su se front-end developeri navikavali na kreiranje web stranica sa boljim semantičkim obeležavanjem, a učenje CSS-a je bilo zastupljeno širom web-a. jQuery koristi potpuno iste CSS selektore koje developeri koriste za stilizovanje web stranica da bi dodali ponašanje i nema potrebe za promenom konteksta kada se referencira na iste elemente.

„Unobtrusive JavaScript“ je metodologija koja definiše napredan način inplementiranja JavaScript koda na web stranicama. Suština ovog pristupa je u tome da se odvaja funkcionalnost (sloj ponašanja) od strukture/sadržaja i prezentacije.

Na ovaj način izbegavaju se standardni problemi JavaScript kodiranja kao što su nekonzistentnost na browser-ima i nedostatak skalabilnosti.

jQuery je napravljen tako da bude krajnje jednostavan za developere koji ga koriste. Npr. ako želite da sakrijete sve paragraf elemente sa klasom test dovoljno je da pozovete hide() metod.

[code]
$(„p.test“).hide();
[/code]

Da li će jQuery raditi na svim browser-ima?

Tim koji radi na njegovom razvoju poznaje sve probleme koji mogu nastati na različitim browser-ima i ugradili rešenja za svaki od njih unutar jQuery biblioteke. jQuery ima podršku za sve glavne browser-e uključujući Internet Explorer 6.

Kako se instalira jQuery?

Dodavanje jQuery biblioteke na web stranice je jednostavno i sastoji se od dva koraka:

 • preuzimanje jQuery biblioteke sa sajta jQuery.com
 • pozivanje u head delu HTML koda

Postoje dve verzije dostupne za preuzimanje (production i development).

 • verzija za produkciju – verzija koda za vaš web sajt koji je već objavljen, zbog toga što je minimizovana i kompresovana.
 • development verzija – verzija za testiranje i razvoj (nekompresovan i čitljiv kod).

Obe verzije možete preuzeti na jQuery.com

jQuery biblioteka je samo jedan JavaScript fajl i pozivate ga u okviru script tag-a unutar head sekcije.

[html]
<script type=“text/javascript“ src=“jquery.js“></script>
[/html]

Zaključak

To je to, sa ovim postom imate dobru polaznu tačku i ideju o tome šta je jQuery i kako ga koristiti? Sledeći korak za one koji žele da istražuju je jQuery sajt gde možete naći objašnjenje za svaku funkcionalnost kroz jednostavne primere.

Jovan Ivezic

E-business and internet marketing specialist.