Reklamne agencije kreiraju duhovite reklame sa ciljem da privuku pažnju javnosti, kako za štampu tako i za video.

Iako postoje mnoge ozbiljne poruke koje treba da budu prenešene, humor može postići ne samo brzo prenošenje poruke, već i momentalno privlačenje pažnje.

Važno je da reklama daje neku indikaciju o tome šta se stvarno promoviše, iako neki ekstremno popularni brendovi mogu proći i bez reference na proizvod u reklami, primeri takvih brendova su McDonald’s i Nike.

Sledeći prikaz sadrži neke nove reklame, kao i one malo starije. Nadamo se da ćete uživati u pregledu.

smesne-reklame-01

smesne-reklame-02

smesne-reklame-03

smesne-reklame-04 smesne-reklame-05

smesne-reklame-07

smesne-reklame-09

smesne-reklame-10

smesne-reklame-11

smesne-reklame-12

smesne-reklame-13

smesne-reklame-14

smesne-reklame-15

smesne-reklame-16

smesne-reklame-17

smesne-reklame-18

smesne-reklame-19

smesne-reklame-20

smesne-reklame-21

smesne-reklame-22

smesne-reklame-23

smesne-reklame-24

smesne-reklame-25

smesne-reklame-26

smesne-reklame-27

smesne-reklame-28

smesne-reklame-29

smesne-reklame-30

smesne-reklame-31

smesne-reklame-32

smesne-reklame-33

smesne-reklame-34

Jovan Ivezic

E-business and internet marketing specialist.