Fantastični Primeri Flat Logo Dizajna


Flat dizajn je postao naročito popularan u poslednjih nekoliko godina kod profesionalnih dizajnera i može se videti u skoro svakom aspektu vizuelnog dizajna.

Ključne karakteristike uključuju korišćenje jednostavnih, oštrih, dvo-dimenzionalnih oblika, bez složenih gradijenata, senki, ivica i 3D efekata.

Prednosti upotrebe flat dizajna potiču od njegove ukupne upotrebljivosti i jednostavnosti, sa fokusom na ključne stvari kao što su tipografija, oblici i minimalizam. Sve ovo čini ga savršenim za logo dizajn.

Flat logo dizajn ima svoje izuzetne i jedinstvene karakteristike. Među njima su upotreba komplementarnih i lepih kombinacija boja koje najbolje odgovaraju stilu i upotrebi negativnog prostora, fokusiranjem pažnje na važne elemente brendiranja u okviru veoma simbolične pozadine.

Da bi vam što bolje predstavili ovaj trend izabrali smo reprezentativne primere logotipa uređenih po flat principu, za koje se nadamo da će inspirisati vašu kreativnost.

flat-logo-dizajn-01

flat-logo-dizajn-02

flat-logo-dizajn-03

flat-logo-dizajn-04

flat-logo-dizajn-05

flat-logo-dizajn-06

flat-logo-dizajn-08

flat-logo-dizajn-09

flat-logo-dizajn-10 flat-logo-dizajn-11

flat-logo-dizajn-12

flat-logo-dizajn-13

flat-logo-dizajn-14

flat-logo-dizajn-15

flat-logo-dizajn-16

flat-logo-dizajn-17

flat-logo-dizajn-18

flat-logo-dizajn-19

flat-logo-dizajn-20

flat-logo-dizajn-21

flat-logo-dizajn-23

flat-logo-dizajn-24

flat-logo-dizajn-25

flat-logo-dizajn-26

Latest posts by Jovan Ivezic (see all)
facebook
twitter
google
pinterest