Hvala što ste se prijavili na naš newsletter!
Prijava nije uspela.
best websites of the world
css design awards nominee

Osigurajte transkacije, uplate i podatke Vaših korisnika uz SSL Sertifikat

Prodaja SSL SERTIFIKATA - Obezbedite Vaš posao

SSL sertifikati omogućava korisnicima potvrdu identiteta web servera. Softver koji omogućava SSL na strani klijenta (eng. SSL-enabled client softver), kao što je veb pretraživač, može automatski proveriti da li je serverov sertifikat i javni (public) ID validan i overen od strane relevantnog tela koje dodeljuje sertifikate (eng. certificate authority, CA) - kao što je VeriSign - i podržan od strane klijent-softver liste CA. SSL server autentikacija vitalna je za bezbedne transakcije u internet prodavnicama (eng. e-commerce).

  • pružate onlajn usluge vašim klijentima i mogućnost onlajn kupovine
  • vaši poslovni partneri pristupaju poverljivim podacima putem interneta
  • imate poslovnice koje međusobno razmenjuju poverljive informacije putem intraneta
  • prosleđujete lične podatke kao što su adresa, datum rođenja, broj lične karte itd.
  • morate da usaglasite zahteve za privatnost i sigurnost
  • vi cenite poverljivost i očekujete da drugi imaju poverenje u Vas

SSL (eng. secure sockets layer) protokol na webu je postao univerzalni standard za utvrđivanje autentičnosti vebsajtova i za kriptovanu komunikaciju između korisnika i veb servera. Pošto je SSL ugrađen u sve glavne pretraživače i veb servere, jednostavna instalacija digitalnog sertifikata (eng. server ID) pruža pogodnosti bezbednog SSL veb prisustva.


SSL server za utvrđivanje autentičnosti

SSL za utvrđivanje autentičnosti omogućava korisnicima potvrdu identiteta Web server-a. SSL-enabled klijent softver, kao što je Web pretraživač, može automatski proveriti da li je server-ov sertifikat i javni (public) ID validan i overen od strane "certificate authority" (CA) - kao što je VeriSign - i podržan od strane klijent-softver liste CA. SSL server autentikacija je vitalna za bezbedne e-commerce transakcije.


Zaštita sajta SSL Sertifikatom

Kriptovana SSL konekcija zahteva da sve informacije razmenjene između klijenta i servera budu kriptovane od strane softvera pošiljaoca i dekriptovane od strane softvera primaoca informacija, i na taj način štiti privatne informacije od presretanja na internetu. To znači da korisnici mogu slati poverljive informacije, kao što su podaci o kreditnim karticama znajući da ih SSL sertifikat čuva privatnim i sigurnim.

Šta je web hosting?

Web hosting je usluga kojom se klijentima daje prostor na serverima kako bi na na njega postavili svoje web sajtove koji će biti dostupni na Internetu 24 časa, 7 dana u nedelji.