Posts by tag: ekstenzije

20 Korisnih Ekstenzija za Google Chrome

20 Korisnih Ekstenzija za Google Chrome

04 августа, 2011

Kada su u pitanju ekstenzije i dodaci Firefox je do sada bio daleko ispred ostalih pretraživača. Kako je Chrome počeo da uzima veći deo kolača na polju pretraživača u zadnjih godinu – dve primetan je povećan broj ekstenzija za Chrome.

5627 views