3D Rooms – Nova Dimenzija

Pod pojmom 3D rooms se podrazumeva dvodimenzionalno oslikavanje soba, čiji se trodimenzionalni efekat dobija posmatranjem iz određenog ugla. Isti efekat ima kao "3D Street Art". Kada se nađete...

Jovan Ivezic

20 Kreativnih 3D Logo Dizajna

Ovaj post sadrži kreativne 3D logo koncepte i ideje, dizajnirani u Photoshopu od DevianART dizajnera. Ova kolekcija logoa sagrži interesantne igre reči u 3D dizajnu, koja upravo može da istakn...

Jovan Ivezic