Postovi po Kategoriji: Brendiranje

Brendiranje, dizajn ambalaže, automobila, vizuelni identitet

Guerilla Marketing / Gerila marketing

Guerilla Marketing / Gerila marketing

03 априла, 2012

Gerila marketing je strategija oglašavanja gde se koriste low-cost nekonvencionalna sredstva (grafiti, nalepnice), često u lokalnoj modi ili velikoj mreži sa pojedinačnim delovima sa ciljem da se prenese ili prmoviše neki proizvod ili ideja.

Termin gerila marketing dobio je ime po gerilskim ratnicima koji su koristili atipične taktike da bi postigli cilj u veoma konkurentnom i neumoljivom okruženju.
Koncept gerila marketinga je stvoren kao nekonvencionalan sistem promocije u kome se akcenat stavlja na vreme, energiju i maštu a ne na veliki marketing budžet.

3796 views
Kreativni i Efektivni Dizajn Reklama

Kreativni i Efektivni Dizajn Reklama

28 марта, 2011

Razmišljanje na drugačiji način, bez ustaljenih šablona je rešenje koje vodi dizajnere do kreativnih dizajn radova. Dizajniranje reklama je mnogo teže nego što ljudi to zamišljaju, jer ne postoji direktan kontakt i komunikacija sa ciljnom grupom.

3634 views