Trikovi za functions php u Vordpresu 757

Vordpres (eng. Wordpress) ima mnoštvo osnovnih fajlova, ali samo mali broj njih ima veliku primenljivost. Jedan od takvih je fajl functions.php, u kome će vam nekoliko jednostavnih linija koda znatno olakšati rad i omogućiti ubacivanje raznovrsnih funkcionalnosti na sajt.

Šta je fajl functions.php?

Fajl functions.php je jedan od osnovnih u Vordpresu, jer održava celu platformu i omogućava neometan rad mnogih funkcionalnosti na vebsajtu. Koristi se i kao prelazno rešenje za postavljanje novih funkcionalnosti na sajtu, poput dodavanja vidžeta u kontrolnu tablu ili personalizovanih veličina slika u isntalaciju. Zbog toga je savršena zamena za Vordpresove dodatke (eng. plugins) za jednostavne ili privremene funkcionalnosti.

Međutim, postoji i nadređeni (eng. parent) fajl functions.php koji utiče na kompletan sajt, ali svaka tema nudi podređene verzije (eng. child) (slično fajlu style.css). To znači da je moguće dodavati funkcije samo za određene teme tako da ne utiču na ceo sajt.


9 trikova za fajl functions.php u WordPress-u

Pre bilo kakvih izmena na sajtu, najpametnije bi bilo napraviti podređenu temu (eng. set up a child theme) da izmene ne bi nestale prilikom ažuriranja. Takođe, sačuvajte i rezervnu kopiju vebsajta, da biste lakše mogli prevazići probleme, ako se jave.

Fajlu functions.php pristupa se preko FTP klijenta (eng. File Transfer Protocol client), poput FileZilla, da bi se došlo do wp-content/themes/directory, a odatle se može pristupiti svakoj temi. Svaka tema ima svoj sopstveni fajl functions.php. Desnim klikom na edit otvara se fajl koji se može menjati.

Trikovi za functions php u Vordpresu 0
Kako se pristupa fajlu functions.php u Vordpresu

Tu počinje magija, ako znate kako da je stvorite.


#1 Dodajte novog adminstratora u WordPress-u

Iako nije čest slučaj, dešava se da ne možete da pristupite svom adminstratorskom nalogu, te ni menjanje lozinke ni pristup sajtu nisu mogući.

Međutim, to je moguće prevazići pomoću FTP-a.

[code]
function wpb_admin_account(){
$user = ‘username’;
$pass = ‘password’;
$email = ’email@mywordpresssite.com’;
if ( !username_exists( $user ) && !email_exists( $email ) ) {
$user_id = wp_create_user( $user, $pass, $email );
$user = new WP_User( $user_id );
$user->set_role( ‘administrator’ );
} }
add_action(‘init’,’wpb_admin_account’);
[/code]

Koristeći funkciju namenjenu tome, možemo zameniti podatke o adminu ili dodati nove u poljima korisničko ime (eng. username), lozinka (eng. password), i imejl adresa (eng. email), i nastaviti neometano raditi.


#2 Prikažite ukupan broj registrovanih korisnika

Ova caka omogućava prikaz broja registrovanih korisnika u frontendu, ali ima namenu i osim pukog hvalisanja. Recimo, može nove posetioce uveriti u verodostojnost vašeg vebsajta ako im odmah prokažete koliko vas korisnika već prati.

[code]
function wpb_user_count() {
$usercount = count_users();
$result = $usercount[‘total_users’];
return $result;
}
add_shortcode(‘user_count’, ‘wpb_user_count’);
[/code]

Jeste nešto naprednija tema, ali sprovođenje u delo je krajnje jednostavno!


#3 Sakrijte broj verzije Vordpresa

Vordpres ima običaj da u podnožju vebsajta prikazuje koju njegovu verziju koristite.
Kada je reč o starijim verzijama, to znači da ste podložniji ranjivostima. Ali, ovaj jednostavan trik omogućiće vam da sakrijete broj i na taj način se delimično zaštitite od hakera.

[code]
function wpb_remove_version() {
return “;
}
add_filter(‘the_generator’, ‘wpb_remove_version’);
[/code]


#4 Izmenite podnožje sajta u kontrolnoj tabli

Kontrolna tabla u Vordpresu obično ispisuje neki tekst u dnu sajta, najčešće odajući zasluge neke vrste, i to uglavnom upravo Vordpresu. Iako ste se možda navikli na to, sledeći trik nudi dobru priliku da taj test izmenite i odate zasluge sebi ili svojoj firmi.

[code]
function remove_footer_admin () {
echo ‘Hello world!’;
}
add_filter(‘admin_footer_text’, ‘remove_footer_admin’);
[/code]

Tekst Hello, world treba zameniti sopstvenim, uključujući i linkove koji treba da se pojave.


#5 Isključite kategorije iz RSS dovoda

RSS dovod treba da bude jednostavan, čist, i bez viška nepotrebnih informacija. Objavljeni tekstovi često se mogu svrstati u više od jedne kategorije, a ako želite da i tu informaciju isključite iz dovoda, sledeći trik služi upravo tome.

[code]
function exclude_category($query) {
if ( $query->is_feed ) {
$query->set(‘cat’, -2, -3′);
}
return $query;
}
add_filter(‘pre_get_posts’, ‘exclude_category’);
[/code]

Imajte na umu da Vordpres identifikuje teme prema identifikacionim brojevima u kodu (npr. -2 i -3), pa je potrebno prepoznati identifikacione brojeve tema pre sprovođenja ovog trika u delo.


#6 Onemogućite RSS dovod

Iako je RSS dovod sjajna odlika Vordpresa, nekima jednostavno nije potreban. Sledeći kôd omogućava potpuno isključivanje RSS dovoda.

[code]
function fb_disable_feed() {
wp_die( __(‘Sorry, we don’t use RSS!’) );
}
add_action(‘do_feed’, ‘fb_disable_feed’, 1);
add_action(‘do_feed_rdf’, ‘fb_disable_feed’, 1);
add_action(‘do_feed_rss’, ‘fb_disable_feed’, 1);
add_action(‘do_feed_rss2’, ‘fb_disable_feed’, 1);
add_action(‘do_feed_atom’, ‘fb_disable_feed’, 1);
[/code]

Kôd takođe sadrži i kratku poruku namenjenu korisnicima koji ipak pokušavaju da pristupe vašem dovodu pošto ste ga već isključili. Nema razloga da to zadržite, pa je takođe možete odmah isključiti.


#7 Izmenite dužinu isečaka članaka

Vordpres čitaocima RSS dovoda nudi isečak članka standardne dužine da bi stvorili ideju o čemu je tekst. Ali, i ova podrazumevana dužina može se izmeniti pomoću sledećeg kôda:

[code]
functionnew_excerpt_length($length) {
return 75;
}
add_filter(‘excerpt_length’, ‘new_excerpt_length’);
[/code]

U ovom kôdu, standardna dužina je 55, ali je proširena na 75.


#8 Omogućite WordPress-u postavljanje svih vrsta fajlova

Podrazumevana funkcionalnost Vordpresa je da omogućava postavljanje na sajt (eng. upload) vrlo malo vrsta dokumenata, u šta spadaju najčešći formati slika poput .png i .jpg. Vordpres 4.7 već je doneo neke izmene, poput postavljanja dokumenata u formatu pdf direktno na sajt.

Međutim, ako znate sledeći kôd, takvo ograničenje vam više neće predstavljati problem.

[code]
function my_myme_types($mime_types){
$mime_types[‘svg’] = ‘image/svg+xml’;
return $mime_types;
}
add_filter(‘upload_mimes’, ‘my_myme_types’, 1, 1);
[/code]


#9 Onemogućite pretragu u WordPress-u

Skoro svakom sajtu potrebna je opcija za pretragu, naročito kada su u pitanju sajtovi bogati sadržajem ili kada je navigacija kroz sadržaj donekle otežana.

Ali, jednostavnim, prezentaconim sajtovima, s malo strana, mogućnost pretrage nije potrebna. Možete je isključiti pomoću sledećeg kôda:

[code]
function fb_filter_query( $query, $error = true ) {
if ( is_search() ) {
$query->is_search = false;
$query->query_vars[s] = false;
$query->query[s] = false;
// to error
if ( $error == true )
$query->is_404 = true;
}
}
add_action( ‘parse_query’, ‘fb_filter_query’ );
add_filter( ‘get_search_form’, create_function( ‘$a’, „return null;“ ) );
[/code]

Imajte na umu da isključivanje ove opcije podrazumeva da vam nikad više neće biti potrebna, jer će ponovno uključivanje znatno uticati na upotrebljivost sajta. Kôd uvek možete potpuno ukloniti da biste pretragu vratili na sajt, ali ako se dvoumite bolje je ne isključivati je.

 

Fajl functions.php sigurno je jedan od veoma moćnih u sveukupnom radu prilikom izrade sajta u Vordpresu. Ne samo da vam omogućava dodavanje mnoštva funkcionalnosti na vebsajt pomoću nekoliko jednostavnih linija koda, već je ključan i za opšte funkcionisanje sajta.


Jeste li već koristili neke od ovih trikova? Znate li još neke koje nismo pomenuli? Podelite svoja mišljenja sa nama u odeljku za komentare ili na našoj stranici na Fejzbuku!

 

Zanima vas php? Pročitajte povezane članke: