UX (user expirience) kako mu i samo ime kaže definiše iskustvo korisnika, iako je na neki način prikriveni sloj dizajna, nije manje važan.

Korisničko iskustvo na web sajtu određuje da li će korisnik poželeti da se vrati po još, ili će pobeći vrišteći u drugom smeru.

UX dizajn je nešto što svi mogu raditi, samo je pitanje koliko dobro.

Dve bitne stvari koje treba da zapamtite o UX su:
– da treba da upoznate vaše korisnike,
– vi niste korisnik (u većini slučajeva).

Da bi dizajnirali dobro iskustvo za korisnike vašeg sajta pre svega morate da se upoznate sa njima, da znate kakve su njihove namere i navike, zašto preduzimaju ili ne preduzimaju određene akcije. Iako ponašanje korisnika na sajtu može biti slično sa vašem, zapamtite da ste vi samo jedna osoba i da ne definiše ponašanje grupe u celini. Upoznajte vaše korisnike i dizajnirajte iskustvo prilagođeno za njih.

Idealan proces koji UX dizajner može koristiti u kreiranju iskustva za korisnike bi trebao da se sastoji od sledećih koraka:

  • prikupljanje zahteva
  • analiza korisnika
  • analiza taskova
  • skiciranje
  • kreiranje wirefame modela
  • kreiranje prototipa
  • testiranje korisnosti
  • vizualni dizajn
  • development

Glavni fokus

Najvažnije faze za kreiranje fantastičnog UX su dobro upoznavanje sa potrebama korisnika, prilagođavanje zahtevima koje projekat treba da ispuni i na kraju testiranje. Testiranje je faza koja će najbolje pokazati koliko ste dobro uradili posao i da li treba nešto menjati da bi još više unapredili konačni proizvod. Pogledajte takođe i neke alate koji se mogu koristiti za testiranje.

I na kraju, ako ste ispunili sve parametre UX dizajna imaćete i benefite u pogledu boljeg rangiranja sajta na pretraživačima, što je ključno za uspeh svakog online biznisa.

Google može da zna da li je neki sajt dobar za korisnika ili ne tako što ima podatke o vremenu koje korisnici provode na sajtu i akcijama na njemu. Ukoliko se korisnici zadržavaju na sajtu i ponovo se vraćaju to je jasan signal da se radi o kvalitetnom sadržaju.

Jovan Ivezic

E-business and internet marketing specialist.