Dizajn je neprecizan termin, naročito kada se koristi u regularnom jeziku. Na primer, ako neko veruje da se "dizajn" kvantifikuje isključivo na osnovu vizuelnog izgleda proizvoda, može se razočarati kada dobije set sivih boksova i linija - wireframe (žičani model) - isporučen i kreiran od strane talentovanog dizajnera.

web sajt wireframe

Dizajn se uglavnom ne meri na osnovu vizuelnog izgleda i njegovih estetskih kvaliteta. On se takođe može izraziti načinom kako je isplaniran i artikulisan, kako je izgrađen, kako funkcioniše. Radi se o sposobnosti dizajna da unapredi trenutnu realnost.

Uobičajni stav da je „dobar dizajn“ sve što je lepo i vizuelno privlačno je pogrešan. Pogrešan je iz razloga, jer je dobar dizajn mnogo više od toga. Vizuelni kvalitet dobrog dizajna je samo deo jednačine.

Gmail na primer ima dobar dizajn, jer je u stanju da na inteligentan način napraviti razliku između kontekstualno relevantnih mejlova na spram onih koje ne želite da vidite odmah i zbog toga što daje mogućnost pretraživanja hiljada arhiviranih mejlova precizno i brzo. Ali nikada nećete videti da je Gmail prikazan u nekoj od popularnih web dizajn galerija, iako ove galerije imaju cilj da inspiršu dizajnere da stvaraju dobar dizajn.

Dropbox ima dobar dizajn zbog toga što radi besprekorno u pozadini ne uznemiravajući korisnika i zbog toga što rešava značajan svakodnevni problem koji ljudi imaju.

Još jedan primer dobrog dizajna je sajt Airbnb, opet ne zbog toga što se sajt nalazi u popularnim web dizajn galerijama, već zbog sposobnosti kompanije da pouzdano i lako obezbedi novu formu smeštaja za putnike.

airbnb homepage

Dizajn je stvaranje plana za konstrukciju nekog objekta, plan koji reprezentuje kako treba graditi proizvod.

Dizajn leži na raskrsnici između nauke i umetnosti, ali oba puta su podjednako važna, pa dizajn predstavlja i način kako se nosimo sa tim izazovom.

Vizuelni izgled proizvoda – njegovi estetski atributi su samo deo dizajna.

Pogledajte takođe i sledeće članke:
Web dizajn trendovi 2014
Šta je grafički dizajn?
5 Razloga Zašto je UX Važan za Web Dizajn

Jovan Ivezic

E-business and internet marketing specialist.