Kako napraviti sajt sa više jezika?

Bilo koji sajt koji nudi sadržaj na više od jednog jezika može se smatrati višejezičkim. Takođe postoje i multi-regionalni sajtovi koji eksplicitno ciljaju korisnike u različitim državama.

U ovom postu ćemo dati konkretne savete kako napraviti sajt sa više jezika, a da se pri tome ispoštuju sva Google-ova pravila.

Kreiranje sajta koji pokriva više država ili jezika može biti popriličan izazov. Zbog toga što imate više verzija vašeg sajta, svi problemi koji postoje mogu biti multiplicirani, pa savetujemo da pre početka testirate postojeći sajt što je više moguće da bi obezbedili odgovarajuću infrastukturu.

Prvo, postavite pitanje: Šta je naš cilj?

Najvažnije je na početku odrediti regione ka kojima ciljamo i jezike koji će biti dostupni za te regione, da bi mogli izabrati odgovarajući domen i URL strukturu.

  1. Odrediti regione na koje ciljamo
  2. Određivanje jezika za te regione
  3. Odabir domena i URL strukture

Domeni i URL sturktura

Nakon što ste odredili jezike i regione, treba da odredite strategiju za URL strukturu. Pre nego počnemo sa izgradnjom arhitekture web sajta, pogledajmo prednosti i mane svake URL opcije.

Tri moguće opcije:

  • www.primer.rs (više domena za različita područja)
  • en.primer.com (poddomeni)
  • www.primer.com/en/ (folderi)

Analiziraćemo sve tri opcije domena u zavisnosti od različitih faktora.

Geografsko ciljanje

Najbolje rešenje u pogledu geografskog ciljanja je da imate više domena. Ovo omogućava da kreirate različite sajtove sa TLD kodom države po izboru, koristite META-geo tagove, imate različite servere i da koristite IP adrese od ciljanih država. Ako se koriste generički TLD poput (.com, .net itd.), takođe ćete moći da uradite geografsko usmeravanje iz Webmaster alata.

Druga najbolja opcija je da imate više poddomena sa kojima takođe možete da koristite META-geo tagove, podesite različite IP adrese i podesite geografski cilj iz Webmaster alata.

Zadnja opcija je upotreba foldera kod kojih možete koristiti jedino META-geo tagove i podesiti geografski cilj iz Webmaster alata.

Autoritet, poverenje i snaga domena

Pretraživači imaju nekoliko parametara na osnovu kojih određuju autoritet, poverenje i snagu domena.

Koji od navedenih tipova domena obezbeđuje ove parametre?

Iz ove tačke gledišta najbolji izbor je upotreba foldera (www.primer.com/blog). S obzirom da je folder deo glavnog sajta, obuhvaćeni su svi zahtevani parametri.

Kada koristimo različite domene, onda se ni jedna od pomenutih mera ne prenosi na novi domen.

Pitanje je šta se dešava kada koristimo poddomene (blog.primer.com)?

Eksperimenti od strane SEO stručnjaka pokazuju da se u slučaju kada glavni domen ima relativno mali broj poddomena, deo autoriteta se prenosi na poddomen.

Rezultati na pretraživačima

Kada se za određeni upit sajt pojavljuje više puta u rezultatima pretrage, veća je mogućnost za posećenost. Obično pretraživači prikazuju najviše 2 rezultata za jedan sajt da bi omogućili raznolikost i kvalitet rezultata pretrage.

U ovom slučaju, upotreba različitih domena može doneti najviše benefita.

Takođe, ukoliko koristite foldere jasno je da ne možete dobiti više od 2 stranice u rezultatima pretrage.

Kada su u pitanju poddomeni, Google algoritam funkcioniše tako što daje prioritet različitim domenima i ne prikazuje više od dva razultata za jedan poddomen ili domen. Međutim postoje i izuzeci, kada su radi o stranicama velikih brendova (kao što je HP) gde su poddomeni favorizovani u odnosu na stranice istog domena.

hp poddomeni prikaz u rezultatima pretrage

 

Prema tome, za ovu situaciju ne možemo dati tačnu definiciju s obzirom da Google nije dosledan u pogledu prikaza poddomena.

Podrška za linkove u rezultatima pretrage

Linkovi ka unutrašnjim stranica su linkovi koji se pojavljuju ponekad u rezultatima pretrage da bi pomogli korisnicama u navigaciji sajta. Generišu se putem algoritma, ali i webmasteri mogu selektovati najrelevantnije linkove iz Google Webmaster alata. Ovi linkovi su podržani i za domene i poddomene. Očigledno pošto su dodatni domeni različiti sajtovi, ne mogu se pojavljivati na ovaj način.

hp linkovi u rezultatima pretrage

 

Dizajn i web struktura

Uglavnom kada kreiramo web sajt težimo da imamo isti dizajn i strukturu na svim stranama, što olakšava navigaciju i snalaženje korisnika. Ovime se olakšava i pretraživačima da bolje razumeju glavne komponenete na sajtu. Upotrebom foldera ovo je lako postići.

Ako koristimo poddomene, možemo da ih posmatramo kao različite sajtove koji mogu, ali i ne moraju da imaju različit šablon i strukturu.

Isto važi i kada imamo različite domene. Različiti domeni su odlično rešenje kada su u pitanju muliti-jezički (multi-kulturalni) sajtovi su gde se razlikuju meniji, kategorije ili celokupna psihologija sajta.

Da li koristiti više domena, poddomene ili foldere?

vise domena vs. poddomeni vs. folderi

Na vama je da odlučite koja od ova 3 metoda najviše odgovaraju potrebama vašeg sajta.

Više različitih domena treba koristiti kada želite biti veoma geografski rasprostranjeni i kada imate dovoljno sadržaja i resursa za sve te sajtove. Ovo rešenje omogućava da imate različit izgled sajta, strukturu i kategorije i značajno pomaže u povećanju broja rezultata u SERP (search engine results page).

Kada treba koristiti poddomene?

Poddomeni se koriste kada imate različite proizvode i usluge koje želite prezentovati koristeći različitu stukturu web sajta (Google je uradio ovo za različite proizvode kao Adwords, Translate itd.) Takođe mogu da se koriste za geografsko ciljanje i povećanje rezultata u SERP. Za dinamičke sajtove na više jezika, poddomeni su odlično rešenje, zbog lakog kodiranja i dobrih SEO rezultata.

Kada koristiti foldere?

Folderi su najćešće, najlakše i rešenje za sve svrhe. Folderi su kao i poddomeni najsigurniji metod u pogledu SEO i web razvoja, iako poddomeni daju malo više segmentacije u odnosu na foldere. Treba da koristite foldere ukoliko imate relativno male web sajtove i kada želite da zadržite autoritet domena u glavnim kategorijama.

Duplirani sadržaj

Web sajtovi koji nude sadržaj na više jezika za različite regione često koriste isti sadržaj. Ovo i nije toliki problem sve dok je sadržaj predviđen za različite države ili regione. Iako Google savetuje da se pruži što je više moguće unikatan sadržaj, ima razumevanja jer zna da ovo nije uvek izvodljivo.

U ovoj situaciji kada imamo dupliranje sadržaja nikako ne treba zabranjivati robotima da indeksiraju sajt sa noindex tagovima ili robots.txt, već im treba dati do znanja koja je preferirana verzija sadržaja upotrebom cannonical link elementa i propisno ih redirektovati sa rel-alternate-hreflang. Ovim se obezbeđuje da svaki korisnik dobije odgovarajuću verziju sadržaja i sprečavaju penali od Google-a. Više o upotrebi rel-alternate i podešavanjima sajtova sa više jezika pogledajte u videu sa Youtube Google Webmaster kanala.

Zaključak

U ovome članku detaljno smo objasnili prednosti i mane sva tri načina upotrebe jezika na sajtu. Pre nego što donesete odluku koji princip treba koristiti postavite sebi sledeća pitanja:

– Da li imam dovoljno resursa i sadržaja za više domena i poddomena?
– Da li imam dovoljno znanja da pravilno podesim domene/poddomene?
– Da li mogu da napravim jaku SEO kampanju za njih?

Ukoliko je odgovor na ova pitanja negativan, najsigurniji način je da počnete sa folderima.

Jovan Ivezic

E-business and internet marketing specialist.