28 Street Art Radova koji se Savršeno Uklapaju u Okruženje


Street art je obično dizajniran tako da naruši svoje okruženje i na taj način osvoji našu pažnju, ali umetnici čije ćete radove videti ovde koriste specijalnu tehniku koja čini da njihove kreacije budu još više upadljive. Oni dizajniraju svoje radove uklapajući ih u okolinu, tako što njihovi (obično) 2D crteži vrše interakciju sa okružujućim 3D elementima.

Čini nam se da je najteži deo stvaranja ovakvih dela činjenica da svaki od radova mora biti kreiran za specifičnu lokaciju ili čak privremenu okolnost. Ne možete samo naslikati umetničko delo gde god nađete dobro mesto. Njihova sposobnost da pronađu ovakva mesta i trenutke pokazuje da se radi o veoma maštovitim umetnicima – gde mi vidimo samo lozu, zid ili ogradu ovi umetnici vide priliku da stvore nešto što će nas navesti na razmišljanje ili izmamiti osmeh na lice.

Street art umetnici nisu jedini koji shvataju vrednost ovog kreativnog pristupa, pojedine kompanije koriste sličan princip u svojim reklamnim kampanjama.

28-street-art-radova-koji-se-savrseno-uklapaju-u-okruzenje-01

28-street-art-radova-koji-se-savrseno-uklapaju-u-okruzenje-02

28-street-art-radova-koji-se-savrseno-uklapaju-u-okruzenje-03

28-street-art-radova-koji-se-savrseno-uklapaju-u-okruzenje-04

28-street-art-radova-koji-se-savrseno-uklapaju-u-okruzenje-05

28-street-art-radova-koji-se-savrseno-uklapaju-u-okruzenje-06

28-street-art-radova-koji-se-savrseno-uklapaju-u-okruzenje-07

28-street-art-radova-koji-se-savrseno-uklapaju-u-okruzenje-08

28-street-art-radova-koji-se-savrseno-uklapaju-u-okruzenje-09

28-street-art-radova-koji-se-savrseno-uklapaju-u-okruzenje-10

28-street-art-radova-koji-se-savrseno-uklapaju-u-okruzenje-11

28-street-art-radova-koji-se-savrseno-uklapaju-u-okruzenje-12

28-street-art-radova-koji-se-savrseno-uklapaju-u-okruzenje-13

28-street-art-radova-koji-se-savrseno-uklapaju-u-okruzenje-14

28-street-art-radova-koji-se-savrseno-uklapaju-u-okruzenje-15

28-street-art-radova-koji-se-savrseno-uklapaju-u-okruzenje-16

28-street-art-radova-koji-se-savrseno-uklapaju-u-okruzenje-17

28-street-art-radova-koji-se-savrseno-uklapaju-u-okruzenje-18

28-street-art-radova-koji-se-savrseno-uklapaju-u-okruzenje-19

28-street-art-radova-koji-se-savrseno-uklapaju-u-okruzenje-20

28-street-art-radova-koji-se-savrseno-uklapaju-u-okruzenje-21

28-street-art-radova-koji-se-savrseno-uklapaju-u-okruzenje-22

28-street-art-radova-koji-se-savrseno-uklapaju-u-okruzenje-23

28-street-art-radova-koji-se-savrseno-uklapaju-u-okruzenje-24

28-street-art-radova-koji-se-savrseno-uklapaju-u-okruzenje-25

28-street-art-radova-koji-se-savrseno-uklapaju-u-okruzenje-26

28-street-art-radova-koji-se-savrseno-uklapaju-u-okruzenje-27

28-street-art-radova-koji-se-savrseno-uklapaju-u-okruzenje-28

28-street-art-radova-koji-se-savrseno-uklapaju-u-okruzenje-29

28-street-art-radova-koji-se-savrseno-uklapaju-u-okruzenje-30

Latest posts by Jovan Ivezic (see all)
facebook
twitter
google
pinterest