poligonalni stil u web-dizajnu

Poligonalni stil je u zadnje vreme opet izazvao interesovanje u svetu web dizajna. Pored intenzivne upotrebe flat grafike, sve boljem vizualnom predstavljanju rešenja, raznovrsnim tipovima sadržaja i sajtovima zasnovanim 

na dinamičkom rasporedu, poligonalni stil – koji je bio izrazito popularan pre nekoliko godina je nedavno ponovo oživeo kao nastajući dizajn trend.

Dakle, šta se zapravo promenilo? U pogledu pravca i implementacije, gotovo ništa. To je još uvek briljantno umetničko delo sa konveksnim ili konkavnim područjima koji su konstruisani uz pomoć različitih geometrijskih oblika, isprepletenih sa genijalnim paletama boja.

Što se tiče njegovog korišćenja u web dizajnu, svakako je pretrpeo neke promene. Na primer, pre nekoliko godina poligonalni stil je uglavnom bio statičan i služio kao komplementarni ornamentalni instrument koji se koristio za pozadine, samostalne dekoracije i logotipe, a sada se koristi za različite dinamičke efekte. Ovaj stil definitivno zauzima važno mesto u dizajnu i doprinosi celokupnom estetskom iskustvu i kao način da privuče pažnju korisnika.

Šta više, on je takođe postao sofisticiraniji i kompleksniji: veličanstveni mnogougaoni (poligonalni) stil i pozadine od kojih zastaje dah sa geometrijom koja dolazi u prvi plan.

Pogledajmo neke od najnovijih primera web sajtova koji koriste poligonalni stil.

akaru

zeropixel

startup-turkey

soleil-noir

names-for-change

midori-aoyama

jax

audi-ces

Jovan Ivezic

E-business and internet marketing specialist.