Reči! Jednostavno ne može proći ni jedan dan da ih ne koristimo. Ipak, s vremena na vreme mi potcenjujemo sposobnost reči da objasne abstraktne aspekte u životu kao što su akcije, pokreti i osećanja.

Srećom, nekoliko odličnih dizajnera tipografije posvetili su svoje vreme sa ciljem da pokažu skriveni potenicijal reči na svojim radovima.

Pogledajte 15 odličnih dizajna tipografije koji prikazuju grafiku zasnovanu na tekstu, a svaka od njih ima svoju priču.

Možda će vam trebati malo više vremena da protumačite značenje, ali ove reči su i napravljene baš iz toga razloga da vas navedu na razmišljanje.

Dizajn tipografije koja ima svoju priču

Scream. Izmenjen oblik jednog slova, reč vrišti glasnije nego na slici.

dizajn-tipografije-13

Archimedes. Ljubav prema nauci i ekspresivnost tipografije ne poznaje granice.

dizajn-tipografije-01

Shoot. Jednostavnim povećavanjem razmaka između slova,  prikazano je kretanje metka prema meti.

dizajn-tipografije-14

Compression. Zaglavnjeni na tesnom mestu.

dizajn-tipografije-02

Copernicus. Sunce i treći kamen od Sunca u kombinaciji sa imenom naučnika Nikole Kopernika.

dizajn-tipografije-03

Detail

dizajn-tipografije-05

Displace

dizajn-tipografije-06

Elevator. Idete gore ili dole?

dizajn-tipografije-07

Expand

dizajn-tipografije-09

Exit. Od sada ovo bi trebao da bude standardni znak za svaka izlazna vrata.

dizajn-tipografije-08

Explosion. Podesite kontrast, boju i veličinu fonta, sakrijte iza iluzije o rasulu i dobićete eksploziju.

dizajn-tipografije-10

Darwin. Darvinovi koraci evolucije od D do N.

dizajn-tipografije-04

Gravity. Šta ide gore, mora pasti dole – zahvaljujući gravitaciji.

dizajn-tipografije-11

Kick

dizajn-tipografije-12

Tsunami. S-talas opisuje prirodnu katastrofu veoma jasno.

dizajn-tipografije-15

Jazavičar i Kravata – Radovi našeg kolege dizajnera Gorana Babića.

dizajn-tipografije-16

dizajn-tipografije-17

Jovan Ivezic

E-business and internet marketing specialist.