U suštini Internet korisnici ne vole da čekaju dugo da se stranica učita. Ako je vaš web sajt spor, velike su šanse da će ga korisnici radije napustiti nego sačekati da se završi učitavanje.

Ovde možete pronaći veliki broj efektivnih rešenja kako ubrzati WordPress sajt.

Kompresija slika

smush

Ako koristite Adobe Photoshop, možete iskoristiti „Save for web“ opciju koja omogućava da pronađete najbolji odnos između kvaliteta i veličine slike. Još jedan veoma efikasan program koji preporučujemo je Adobe Fireworks koji ima odlične opcije za kompresiju jedne ili celog seta fotografija.

Ukoliko niste u mogućnosti da koristite Adobe proizvode, postoji servis pod nazivom Smush It i besplatan WordPress plugin koji omogućava automatsku optimizaciju fotografija.

Plugin za keširanje

Ako performanse vašeg sajta nisu zadovoljavajuće, trebalo bi da instalirate dodatak za keširanje. Postoji mnogo dostupnih opcija, ali mi preporučujemo W3 Total Cache koji je besplatan i veoma efikasan.

W3 Total Cache minimizuje statične fajlove (CSS, JavaScript), kešira php fajlove i ima podršku za CDN.

w3

Redukujte upite u bazi podataka

Neophodno je da redukujete nepotrebne upite u vašoj bazi, pošto svaki upit uzima nekoliko milisekundi za izvršavanje. Prvo, možda bi hteli da znate koliko upita izvršava vaš blog da bi prikazao stranicu.

Da bi ste to uradili, iskopirajte kod ispod u functions.php fajl. Kada ste završili, samo pogledajte u futer vašeg sajta i saznajte koliko upita je izvršeno i koliko je vremena bilo potrebno da bi se stranica učitala.

[php]
add_action( ‘wp_footer’, ‘tcb_note_server_side_page_speed’ );
function tcb_note_server_side_page_speed() {
date_default_timezone_set( get_option( ‘timezone_string’ ) );
$content = ‘[ ‘ . date( ‘Y-m-d H:i:s T’ ) . ‘ ] ‘;
$content .= ‘Page created in ‘;
$content .= timer_stop( $display = 0, $precision = 2 );
$content .= ‘ seconds from ‘;
$content .= get_num_queries();
$content .= ‘ queries’;
if( ! current_user_can( ‘administrator’ ) ) $content = "<!– $content –>";
echo $content;
}
[/php]

Ubrzajte sajt sa .htaccess keširanjem

Ako ne možete ili ne želite da koristite plugin za keširanje na svom WordPress sajtu, ovaj kod vam može biti od velike koristi.

Upotrebom nekih jednostavnih .htaccess pravila za keširanje, možete dramatično ubrzati brzinu web sajta. Ovaj kod mora biti u .htaccess fajlu koji se nalazi u root folderu WordPress instalacije.

[code]
# 1 YEAR
<FilesMatch "\.(ico|pdf|flv)$">
Header set Cache-Control "max-age=29030400, public"
</FilesMatch>
# 1 WEEK
<FilesMatch "\.(jpg|jpeg|png|gif|swf)$">
Header set Cache-Control "max-age=604800, public"
</FilesMatch>
# 2 DAYS
<FilesMatch "\.(xml|txt|css|js)$">
Header set Cache-Control "max-age=172800, proxy-revalidate"
</FilesMatch>
# 1 MIN
<FilesMatch "\.(html|htm|php)$">
Header set Cache-Control "max-age=60, private, proxy-revalidate"
</FilesMatch>
[/code]

Content Delivery Network

Da li znate da se 80 do 90% vremena odgovora krajnjim korisnicima potroši na preuzimanje svih komponenti stranice? Učitavanje slika, skripti ili CSS stilova na mašini klijenta može da oduzme dosta vremena.

Content Delivery network (CDN) je kolekcija web servera distribuiranih na više lokacija sa ciljem efikasnije isporuke sadržaja korisnicima. Iako CDN može biti malo skup za manje i ne-profitne web sajtove, upotreba ovog rešenja može doprineti da vaš sajt bude brži za 20%. Najpoznatije mreže ovog tipa su MaxCDN, Amazon CloudFront, CloudFlare i NetDNA.

Minimizujte HTTP zahteve

Da bi smanjili vreme učitavanja stranica, morate redukovati HTTP zahteve. To znači da treba:

  • smanjiti broj JavaScript fajlova,
  • smanjiti broj CSS fajlova,
  • smanjiti broj slika

Ako koristite W3 Total Cache kao što smo preporučili, nećete morati da se brinete za JavaScript i CSS fajlove, pošto ih ovaj plugin uspešno minimizuje.

Što se tiče slika, najbolja stvar je upotreba „CSS sprites“ tehnike. Ova tehnika se sastoji u grupisanju više manjih slika u jednu veliku da bi se izvršio samo jedan HTTP zahtev za sve slike, umesto svake pojedinačno.

Najlakši način da kombinujete više slika u jedan fajl i automatski generišete odgovarajući .css kod je upotreba servisa Sprite Me.

Koristite pouzdan web hosting

I na kraju, očigledno je da treba da koristite pouzdan web hosting, ako želite da se vaš sajt brzo učitava. Pažljivo istražite hosting provajdere i njihove performanse, jer bez ovoga parametra teško da će gore navedene tehnike imati svoj puni efekat.

Još jedan od veoma efektivnih načina kako ubrzati WordPress sajt je upotreba require.js biblioteke.

Savet: uvek pokušajte da što više stvari rešite kroz temu, sa što manjom upotrebom dodatnih plugina jer ćete time smanjiti broj HTTP zahteva i samim tim ubrzati sajt.

Jovan Ivezic

E-business and internet marketing specialist.