Pojam responsive ikonografije je relativno noviji pojam i može vam zvučati malo čudno na početku, pogotovo što znamo da su najčešće korišćeni ikon fontovi da bi se postigao dobar prikaz na različitim tipovima uređaja.

Međutim, ideja responsive ikonica podiže responsive dizajn i ikonografiju na veći nivo, mnogo veći nivo.

Šta su responsive ikonice?

responisve-ikonice

Responsive ikonografija je pristup prikazivanja ikonica odgovarajućeg kvalitata zasnovano na veličini prikaza ikonice na ekranu da bi se obezbedila optimalna čitljivost.

Responsive ikonice ne znače da širina ekrana određuje kolika će se ikonica prikazivati; ustvari to znači da će različita ikonica biti prikazana zavisno od veličine na kojoj je prezentovana. Ovo znači da veličina ekrana nije bitna, ali jeste veličina same ikonice. Zbog toga će neke ikonice biti prikazane u različitim veličinama u isto vreme, na istom ekranu.

Razlika između ikonica je samo u broju i kvalitetu detalja koji se prikazuju. Ovde govorimo o tome da ćemo imati više detalja na ikonama koje su prikazane u većim formatima, npr. 500x500px, malo manje detalja za ikone prikazane u veličini 250x250px i najmanje detalja na ikonici koja je 25x25px.

Zašto je ovo važno?

responisve-ikonice-velicine

Kreiranjem responsive ikonica podižemo ikonografiju na potpuno novi nivo što pomaže kreiranju boljeg iskustva, bolje upotrebljivosti i vizuelnog dizajna za korisnike. Ideja ovog pristupa je da se web učini boljim, a to je ono što svi trebaju i dizajneri i korisnici.

Kako se Iconic uklapa u to?

Iconic je proizvod za koji ste možda čuli ili ga barem videli u upotrebi jer su proizveli set ikonica koji je postao veoma popularan. Tim Iconic trenutno radi na kreiranju novog seta responisve ikonica koje treba uskoro da se pojave na web-u.

Iconic je nedavno pokrenuo i uspešno završio Kikstarer kampanju, gde je dobio 92,624$ za realizaciju ovog projekta, što je 618% više od onoga što su tražili (15,000$).

Sa ovim novcem, oni će biti u mogućnosti da istraže metode i tehnologije i dovedu ih do realizacije, što nije baš tako lak posao. Jednostavno, oni imaju cilj da naprave revoluciju u web ikonografiji.

Šta očekivati?

Ikonic je obećao da će po završetku projekta isporučiti kompletan open source alat za pomoć u prilagođavanju i efikasnosti. Ove alatke će omogućiti integraciju sa svim vektorskim ikonicama kao dodatak setu ikona koje će oni obezbediti.

Više o načinima inplementacije ovih ikonica u samom kodu možete videti na Kickstarer stranici projekta i na Iconic sajtu.

Jovan Ivezic

E-business and internet marketing specialist.